COVID-19 PÅVERKAR VÅR VERKSAMHET - LÄS MER HÄR
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Täby Gymnastikförening
GLÄDJE - GEMENSKAP - KVALITET - KOMPETENS

Information gällande COVID-19

Den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen gällande COVID-19. Informationen nedan gäller all verksamhet i Täby GF.

 
Samtliga tränings- och tävlingsgrupper tränar med de aktuella restriktioner och rekommendationer som finns på plats från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Svenska Gymnastikförbundet.
 

Föreningens ställningstagande om coronavirusets hantering i verksamheten beslutas av verksamhetschefen, efter dialog med både kansli och/eller styrelse. Beroende på ny information om smittspridningens utveckling kan beslut komma att ändras med kort varsel.

 
Vid verksamhetsfrågor kopplat till COVID-19, kontakta corona@tabygf.com
 
Matnyttiga länkar - uppdateras kontinuerligt
Symtom och konstaterad COVID-19
Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer. Vi jobbar proaktivt i den utsträckning det är möjligt. Vi följer de rekommendationer som skolorna får i stor utsträckning.
 
Här hittar du den senaste information om vad du ska göra om du testats positivt/negativt för covid-19, samt om du har symptom men inte testats för covid-19.
 
 
 
Vid konstaterad smitta där föreningen behöver vara hjälpsamma i smittspårning, kontakta snarast corona@tabygf.com
Lättnader i restriktionerna från 1 juni

Från den 1 juni sker det lättnader i restriktionerna för idrotten:

 1. Det tillåts en mindre publik inomhus.
 2. Det blir möjligt med mindre cuper eller tävlingar för barn och unga inomhus.
 3. Lägerverksamhet öppnas upp i mindre skala.

 

1.

Det här innebär att tävlingsgrupper som har en uppvisningstävling inplanerad 1 juni eller senare har möjlighet att bjuda in en mindre publik. Publiken måste sitta på anvisad plats, på en läktare, med ett tillräckligt avstånd mellan varandra. Det tillåts max 50 personer i publiken, dock får vi inte överskrida maxantalet i hallarna som vi fortfarande måste förhålla oss till.

 

Samtliga i publiken ska vara helt symtomfria, tvättat händerna innan och efter alternativt använda handsprit samt hålla avstånd till varandra, framför allt vid in- och utgång. Det är viktigt att vi fortsatt är försiktiga med att skapa nya kontakter för att hindra smittan att spridas vidare.

 

2.

Vad det gäller tävlingar så rekommenderar Gymnastikförbundet att man fortsatt inte planerar för några fysiska tävlingar förrän närmre hösten, även om mindre öppningar kan komma redan från den 1 juni.

 

3.

Vi planerar för ett augustiläger för tävlingsgrupperna, dock har vi inte möjlighet att erbjuda läger i juni såsom vi tidigare har gjort. Beskedet kring dessa lättnader kom efter redan inplanerade aktiviteter.

10 maj: passning tillåtet igen

Den 19 april införde vi lokala skärpta försiktighetsåtgärder i syfte att bryta eventuella smittkedjor i vår verksamhet. Åtgärderna har visat sig vara åtgärder med ett gott resultat!

 

 

Följande gäller all träningsverksamhet tills vidare:

 • Ingen passning får förekomma för att lättare kunna hålla avstånd mellan varandra
 • Om möjligt, förlägga de delar av träningen som går utomhus för att minska tiden inomhus och undvika eventuell trängsel

 

Följande gäller i tävlingsgrupperna från och med 10 maj:

 • Passning är tillåten, men försök att begränsa dessa moment till ett minimum. Avstånd är fortsatt viktigt.
 • Förlägg de delar av träningen som går utomhus för att minska tiden inomhus och undvika eventuell trängsel.


Vid behov kan även följande gälla:

 • Vid konstaterad smitta i en tävlingsgrupp kommer gruppens träningar att pausas en vecka (7 dagar) framåt från senaste träningstillfället för att bryta eventuella smittkedjor.
Riktlinjer vid inomhusträning

Viktiga riktlinjer vid träningar

 

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta på träningen alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt. Ledare har all rätt i att besluta att skicka hem en gymnast som visar tecken på sjukdom.
 • Stannar man hemma från förskola/skola pga. sjukdom, stannar man hemma från träningen.
 • Alla ska tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter träningen. God handhygien är viktig. Tvål och pappershanddukar ska finnas på toaletterna i omklädningsrummen. Om ni ledare eller gymnaster vill så kan ni själva ta med er handsprit om så önskas.
 • Om möjligt, byt om hemma före och efter träningen. Ta med egen namnad vattenflaska, gymnasterna delar inte vattenflaskor med varandra.
 • Endast schemalagda grupper i hallen. Det innebär att ledarna samlar gruppen utanför hallen innan träningen och går sedan gemensamt in när gruppen innan har kommit ut. Om möjligt, använd olika omklädningsrum för in- och utpassering för att minska trängsel. Efter träningen följer ledarna med gymnasterna ut och lämnar över dem till er föräldrar utomhus.
 • Det är endast tränare och gymnaster som bör vara med inne i hallen och omklädningsrummen. Föräldrar ska i största möjlighet vänta utanför. Det gäller även första/sista träningstillfället. Det för att hålla antalet personer i hallen nere.
 • I våra föräldrabarn-grupper är det maximalt 8 vuxna (ej igång pga. allmänna råden)
 • Ledarna anpassar träningen efter antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Vid eventuell köbildning så försöker ledarna få barnen att hålla ett tillräckligt avstånd.
 • Gruppernas storlek förhåller sig till ett maxantal (restriktioner från kommunerna).
 

Utöver våra riktlinjer gäller följande restriktioner och förhållningsregler:

 1. Har du varit utomlands ska du stanna hemma i minst 7 dagar. Läs mer på 1177.se.
 2. Har ni minsta symtom i hushållet uppmanas samtliga i hushållet stanna hemma i den mån det är möjligt.
 3. Har ni konstaterad smitta i hushållet ska samtliga i hushållet stanna hemma, enligt Smittskyddslagen.
 
 

Vi behöver bibehålla en ödmjuk inställning och stötta ledarna i deras uppdrag. Konstruktiva inspel välkomnas mer än gärna!

 

Nationella allmänna råd från 14 december - 30 juni

Den 8 december gick Folkhälsomyndigheten ut med nya nationella allmänna råd som börjar gälla den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021. De nya nationella allmänna råden ersätter samtliga lokala råd som löper ut 13 december.

 

Rekommendationer för de som är födda 2002 eller senare

Träning får ske med följande restriktioner för barn/ungdomar födda 2002 eller senare:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel
Berörda grupper får kontinuerligt information från kansli/ledare.
 
 
TRÄNING FÅR EJ SKE INOMHUS FÖR NEDAN. GÄLLER TILLS VIDARE
Rekommendationer för de som är födda 2001 eller tidigare

Träning får ske med följande förutsättningar för ungdomar/vuxna födda 2001 eller tidigare (Detta gäller även våra föräldra-barngrupper!)

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande)
 • Alla ska hålla avstånd till varandra
 • Inte dela utrustning med varandra
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från träningen individuellt
Berörda grupper får kontinuerligt  information från kansli/ledare.
Närvaro på träningarna
Det är givetvis helt frivilligt att delta på träningarna, både som ledare och gymnast. Känner man sig osäker så stanna hellre hemma.

Fortsätt gärna träna hemma!
 
Samarbetspartners
 
Nationell idrottsutbildning (NIU) i truppgymnastik
 
Sponsor
 
Handla genom Sponsorhuset och stöd Täby GF
 
Bo på Scandic när du åker bort