ETT STORT TACK TILL ALLA LEDARE FÖR ERT ENGAGEMANG UNDER VT20!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Täby Gymnastikförening
GLÄDJE - GEMENSKAP - KVALITET - KOMPETENS

Information gällande COVID-19
Den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen gällande COVID-19. Informationen nedan gäller all verksamhet i Täby GF.

Hösten 2020
Vi planerar att samtliga våra tränings- och tävlingsgrupper kommer börja träna inomhus med de aktuella restriktioner och rekommendationer som finns på plats i augusti från Folkhälsomyndigheten och Svenska Gymnastikförbundet.

Beslutet kan komma att förändras med kort varsel om situationen i samhället förändras och kommer då att kommuniceras till aktiva medlemmar och på vår hemsida.
Riktlinjer vid inomhusträning hösten 2020

Nya viktiga riktlinjer vid träningar hösten 2020

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta på träningen alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt. Ledare har all rätt i att besluta att skicka hem en gymnast som visar tecken på sjukdom.
  • Stannar man hemma från förskola/skola pga. sjukdom, stannar man hemma från träningen.
  • Alla ska tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter träningen. God handhygien är viktig. Tvål och pappershanddukar ska finnas på toaletterna i omklädningsrummen. Om ni ledare eller gymnaster vill så kan ni själva ta med er handsprit om så önskas.
  • Om möjligt, byt om hemma före och efter träningen. Ta med egen namnad vattenflaska, gymnasterna delar inte vattenflaskor med varandra.
  • Endast en grupp åt gången i hallen. Det innebär att ledarna samlar gruppen utanför hallen innan träningen och går sedan gemensamt in när gruppen innan har kommit ut. Om möjligt, använd olika omklädningsrum för in- och utpassering för att minska trängsel. Efter träningen följer ledarna med gymnasterna ut och lämnar över dem till er föräldrar utomhus. Undantag i våra föräldrabarn-grupper för de yngsta barnen.
  • Det är endast tränare och gymnaster som bör vara med inne i hallen och omklädningsrummen. Föräldrar ska i största möjlighet vänta utanför. Det gäller även första träningstillfället. Det för att hålla antalet personer i hallen nere.
  • Ledarna anpassar träningen efter antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Vid eventuell köbildning så försöker ledarna få barnen att hålla ett tillräckligt avstånd.

Vi vill påminna om att inomhusträningar är en helt ny situation för ledarna att förhålla sig till, då den största delen av vårterminens träningar var förlagda utomhus. Vi behöver bibehålla en ödmjuk inställning och stötta ledarna i deras uppdrag. Konstruktiva inspel välkomnas mer än gärna!

Matnyttiga länkar
Regeringsbeslut om max 50 personer
Den 27 mars tog regeringen beslut om att begränsa antalet deltagare på sammankomster och offentliga tillställningar från 500 till 50 personer. Förbudet gäller dock inte vanlig träningsverksamhet, men ska vara normgivande. Förbudet gäller alla tävlingar samt uppvisningar i idrott som samlar fler än 50 personer på samma plats vid samma tidpunkt.

Information från Svenska Gymnastikförbundet (28 mars)
Inga allmänna sammankomster med fler än 50 personer tillåtna

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Detta för att ytterligare minska risken för smittspridning. Förbudet träder i kraft på söndag den 29 mars.


Alla sammankomster dit allmänheten har tillgång omfattas av förbudet, till exempel uppvisningar och tävlingar. Verksamhet som endast medlemmar har tillgång till, till exempel träningar, omfattas inte av förbudet. Men beslutet är normgivande för all vår verksamhet och intentionen att reducera större samlingar är tydlig.


I Folkhälsomyndighetens framställan till regeringen går att läsa att nivån på 50 personer bland annat är vald för att möjliggöra för föreningslivet att bedriva träningsverksamhet. Precis som tidigare ska riskbedömningen fortsatt göras. Folkhälsomyndigheten har meddelat att de kommer ut med riktlinjer under kommande vecka.

 
Samarbetspartners
 
Nationell idrottsutbildning (NIU) i truppgymnastik
 
Sponsor
 
Handla genom Sponsorhuset och stöd Täby GF
 
Bo på Scandic när du åker bort