ETT STORT TACK TILL ALLA LEDARE FÖR ERT ENGAGEMANG UNDER VT20!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Täby Gymnastikförening
GLÄDJE - GEMENSKAP - KVALITET - KOMPETENS

Täby Gymnastikförening
Täby GF har bedrivit gymnastik på bredd- och elit­nivå sedan 1959, och truppgymnastik sedan mitten av 1990-talet. Föreningen har över 1600 gymnaster, ca 1200 gymnaster i träningsgrupperna och ca 400 gymnaster i tävlingsgrupperna.

Grupperna kännetecknas av engagerade och välutbildade ledare. Flertalet av Täby GFs ledare har varit, eller är gymnaster i föreningen. Täby GF har som inriktning att löpande utbilda samtliga ledare, både internt och via Gymnastikförbundets kurser och utbildningar.


Täby GF har också som målsättning att alla gymnaster som har fyllt 16 år ska ha gått Gymnastikens baskurs samt steg 1 i trampett. Föreningen har under året erhållit bidrag ifrån Idrottslyftet för att ge möjlighet åt våra tränare att vidareutbilda sig inom gymnastiken.


Täby GF har ett flertal domare på både lokal och regional nivå.


Senaste verksamhetsberättelsen beskriver vad föreningen åstadkommit förra verksamhetsåret.
Föreningens verksamhetsplan styr föreningens värderingar, arbete och visioner. Täby GF anpassar sin verksamhet efter Gymnastikförbundets verksamhetsmodell.


Uppförandekod

Vi följer Täbys kommuns riktlinjer för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, Riktlinjer för ideella föreningar i Täby kommun, och som medlem i Svenska Gymnastikförbundet så är det naturligt att vi följer förbundets uppförandekod enligt nedan:


1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap i gymnastiken

2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskildes utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

3. Vi är goda förebilder

4. Vi respekterar allas lika värde

5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet

6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö dör individen reflekterar och tar ansvar

7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet

8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet


 
Samarbetspartners
 
Nationell idrottsutbildning (NIU) i truppgymnastik
 
Sponsor
 
Handla genom Sponsorhuset och stöd Täby GF
 
Bo på Scandic när du åker bort