ETT STORT TACK TILL ALLA LEDARE FÖR ERT ENGAGEMANG UNDER VT20!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Täby Gymnastikförening
GLÄDJE - GEMENSKAP - KVALITET - KOMPETENS

Värderingar i vår förening

Under 2020 kommer vi att uppmärksamma värdeorden tillsammans med gymnasterna. Vi kommer ha värdeveckor, två veckor per termin där vi uppmärksammar ett värdeord per vecka. Alla grupper i föreningen ska under värdeveckan prata om värdeordet under sin träning (tävlingsgrupperna väljer en träning). Vi har värdeord i vår verksamhet, men vad betyder orden för verksamheten?  Det material som vi sedan får in från samtliga grupper kommer vi givetvis att uppmärksamma efteråt till alla i verksamheten.Genom våra värderingar och vår värdegrund uttrycker vi hur vi ska agera i Täby GF. Värderingar utgör en grundläggande uppfattning om hur människor bör agera mot varandra.


Värderingarna gäller inte bara våra gymnaster, utan de ska kunna tillämpas av alla i föreningen, exempelvis styrelse, ledare, gymnaster och anställda. Det viktiga är inte att ha många värdeord utan att skapa en förståelse och att alla agerar utifrån de värderingar vi beslutat. Vi har därför valt två begrepp som skall vara gemensamma för hela föreningen. Därutöver är det upp till respektive grupp om de vill komplettera med egna värdeord utifrån den ”situation” som gruppen befinner sig i.


Våra gemensamma värderingar TGF Värderingar för hela föreningen är enligt nedan (i VP 17-19):


Gemenskap & glädje

Med gemenskap menar vi en grupp människor som tillsammans delar någon sorts samhörighet eller känsla av samhörighet. Det tycker vi är grunden för vår förening, att alla känner en samhörighet till föreningen och allt det föreningen står för. Då är alla med.


Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställelse. När man är glad är man lycklig eller road, det är en positiv känsla. Uttryck för glädje är oftast leenden och skratt.


Kvalitet & kompetens

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en persons förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Genom hög kvalitet och kompetens i allt det vi gör skapar vi en förening i utveckling och en förening som medlemmarna och ledare är stolta över att tillhöra.


Alla grupper skall inför varje terminsstart gå igenom Värderingar samt uppförandekod och göra sin tolkning av vad detta betyder för gruppen som helhet och respektive individ.


VÄRDEVECKA KOMPETENS
Under v13 vill vi uppmärksamma alla i föreningen på värdeordet KOMPETENS.

Vi på kansliet lägger mycket tid på att jobba med vår kompetens när det gäller att utvecklas, lära sig nya saker och utvärdera det arbete vi gör. Nu är det alla gymnasters tur att jobba/ uppmärksamma deras kompetens.

Under tiden vi inte kan bedriva träningar och gymnastik som vanligt i vår verksamhet får vi tänka om och hitta nya lösningar. Vi vill därför uppmana er att göra denna uppgift hemma. Gymnasterna ska få tillverka deras träningsbok. Vad boken ska innehålla ser ni listat nedan:

"Min träningsbok"
  • Vem är jag? Beskriv dig med 3 ord.
  • För mig är det roligaste med gymnastik...
  • Jag som gymnast är bra på att...
  • Som lagkamrat är jag...
  • Det roligaste på gymnastiken det här året har varit...
  • Det här året har jag lärt mig...
  • Nästa år vill jag lära mig...
Fundera gärna en extra minut över allt ni lärt er och allt ni är bra på. Frågorna har utrymme för många svarsalternativ som inte bara är namnet på en övning. Har du lärt dig en ny uppvärmning, nya namn på gymnastikkompisar, hur man spänner magen i en landning, vad tränaren menade med en feedback, hur man flexar och spänner fötterna osv. 

Är man en liten gymnast kan man behöva hjälp av en förälder med att fundera, läsa och skriva/ rita svar på frågorna. 

Vi ber er att sedan behålla denna bok för att kunna kolla tillbaka om ett år vad som har hänt, hur mycket nytt man lärt sig och hur man ständigt fyller på sin bank med nya kompetenser.

 
Sammanställning GLÄDJE
Övre bilder: gymnaster & ledare
Undre bilder: kansli & styrelse

Frågor:
1. Vad gör dig glad på gymnastiken? Vad gör dig glad i din roll i föreningen?
2. Hur kan vi tillsammans öka glädjen i vår grupp?

TACK ALLA NI SOM TAGIT ER TIDEN ATT SAMTALA OM GLÄDJE!
 
Samarbetspartners
 
Nationell idrottsutbildning (NIU) i truppgymnastik
 
Sponsor
 
Handla genom Sponsorhuset och stöd Täby GF
 
Bo på Scandic när du åker bort