ETT STORT TACK TILL ALLA LEDARE FÖR ERT ENGAGEMANG UNDER VT20!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Täby Gymnastikförening
GLÄDJE - GEMENSKAP - KVALITET - KOMPETENS

Styrelsen 19/20

Styrelsen i föreningen ansvarar för verksamhetsinriktning och ekonomi. Verksamhetschefen ansvarar för det operativa i föreningen, samt personal. För konkreta frågor avseende den löpande verksamheten hänvisas till våra respektive sektioner Träning respektive Tävling. Styrande dokument finns länkade under fliken om föreningen.


Sofia Cerwall, ordförande

ordforande@tabygf.com


Susanne Haglund, vice ordförande 


Ledamöter

Christofer Wallér

Fredrik Thors

Karin Stenberg

Johanna Sevonen

Hanna Söderberg


Suppleanter

Maja Bergqvist

Emma Walters


Valberedning

Lina Johansson, sammankallande


Valberedningen följer TGFs arbetsordning som beslutades på årsmötet 2015: Valberedning arbetsordning.doc »


 
Samarbetspartners
 
Nationell idrottsutbildning (NIU) i truppgymnastik
 
Sponsor
 
Handla genom Sponsorhuset och stöd Täby GF
 
Bo på Scandic när du åker bort