COVID-19 PÅVERKAR VÅR VERKSAMHET - LÄS MER HÄR
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Täby Gymnastikförening
GLÄDJE - GEMENSKAP - KVALITET - KOMPETENS

Information gällande COVID-19
Den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med den senaste informationen gällande COVID-19. Informationen nedan gäller all verksamhet i Täby GF.

Samtliga tränings- och tävlingsgrupper tränar med de aktuella restriktioner och rekommendationer som finns på plats från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Svenska Gymnastikförbundet.

Vid verksamhetsfrågor kopplat till COVID-19, kontakta corona@tabygf.com

Matnyttiga länkar - uppdateras kontinuerligt
Riktlinjer vid inomhusträning

Viktiga riktlinjer vid träningar

 

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta på träningen alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt. Ledare har all rätt i att besluta att skicka hem en gymnast som visar tecken på sjukdom.
 • Stannar man hemma från förskola/skola pga. sjukdom, stannar man hemma från träningen.
 • Alla ska tvätta händerna med tvål och vatten innan och efter träningen. God handhygien är viktig. Tvål och pappershanddukar ska finnas på toaletterna i omklädningsrummen. Om ni ledare eller gymnaster vill så kan ni själva ta med er handsprit om så önskas.
 • Om möjligt, byt om hemma före och efter träningen. Ta med egen namnad vattenflaska, gymnasterna delar inte vattenflaskor med varandra.
 • Endast schemalagda grupper i hallen. Det innebär att ledarna samlar gruppen utanför hallen innan träningen och går sedan gemensamt in när gruppen innan har kommit ut. Om möjligt, använd olika omklädningsrum för in- och utpassering för att minska trängsel. Efter träningen följer ledarna med gymnasterna ut och lämnar över dem till er föräldrar utomhus.
 • Det är endast tränare och gymnaster som bör vara med inne i hallen och omklädningsrummen. Föräldrar ska i största möjlighet vänta utanför. Det gäller även första/sista träningstillfället. Det för att hålla antalet personer i hallen nere.
 • I våra föräldrabarn-grupper är det maximalt 8 vuxna (ej igång pga. allmänna råden)
 • Ledarna anpassar träningen efter antalet personer som deltar i förhållande till lokalens storlek så att trängsel undviks. Vid eventuell köbildning så försöker ledarna få barnen att hålla ett tillräckligt avstånd.
 • Gruppernas storlek förhåller sig till ett maxantal (restriktioner från kommunerna).
 

Utöver våra riktlinjer gäller följande restriktioner och förhållningsregler:

 1. Har du varit utomlands ska du stanna hemma i minst 7 dagar. Läs mer på 1177.se.
 2. Har ni minsta symtom i hushållet uppmanas samtliga i hushållet stanna hemma i den mån det är möjligt.
 3. Har ni konstaterad smitta i hushållet ska samtliga i hushållet stanna hemma, enligt Smittskyddslagen.
 
 

Vi behöver bibehålla en ödmjuk inställning och stötta ledarna i deras uppdrag. Konstruktiva inspel välkomnas mer än gärna!

 

Symptom och konstaterad COVID-19
Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer. Vi jobbar proaktivt i den utsträckning det är möjligt. Vi följer de rekommendationer som skolorna får.

Här hittar du den senaste information om vad du ska göra om du testats positivt/negativt för covid-19, samt om du har symptom men inte testats för covid-19.


Om du har testats positivt för covid-19
Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Du får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner när du får ditt provsvar.

Om du har konstaterad covid-19 i hushållet
När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19.

Vid konstaterad smitta där föreningen behöver vara hjälpsamma i smittspårning, kontakta snarast corona@tabygf.com
Förlängda skärpta restriktioner tills vidare

Torsdagen 18 februari höll regeringen en pressträff där de meddelade att kommunala anläggningar fortsatt ska hållas stängda, ett undantag för fritidsverksamhet för de som är födda 2002 eller senare.

 

Följande gäller i Täby, Vallentuna & Österåker kommun:

 

 • Födda 2002 eller senare– träna organiserat såväl inom- som utomhus
 • Födda 2001 eller tidigare – träna organiserat utomhus

 

I Österåker gäller även följande:

 • När Covid-19 konstaterats i en skolklass meddelas samtliga vårdnadshavare med barn i klassen.
 • Uppmaningen då är att vara extra uppmärksam på symptom OCH att stanna hemma från fritidsaktiviteter.
 • Så påminn era aktiva att de ska stanna hemma om konstaterad smitta finns i deras skolklass, även om de själva inte har symptom.

 

 

 

Uppdaterat 16 januari

 • Från och med lördag 16 januari tillåts organiserad utomhusträning i skog och mark för alla åldrar
 • Från och med måndag 18 januari är det tillåtet med organiserad träning på kommunens utomhusanläggningar för alla åldrar

 

Restriktioner gällande läger och enstaka tävlingar från 1 mars
Från den 1 mars hävs undantaget för barn födda 2005 eller senare att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.

För Täby Gymnastikförening innebär det att
 • inga lovläger planeras eller arrangeras
 • grupper får inte ordna eller delta i egna planerade läger
 • grupper får inte delta i tävlingar

Restriktioner gäller tills vidare.
Nationella allmänna råd från 14 december - 30 juni

Den 8 december gick Folkhälsomyndigheten ut med nya nationella allmänna råd som börjar gälla den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021. De nya nationella allmänna råden ersätter samtliga lokala råd som löper ut 13 december.

 

Rekommendationer för de som är födda 2002 eller senare

Träning får ske med följande restriktioner för barn/ungdomar födda 2002 eller senare:

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt och undvik trängsel
Berörda grupper får kontinuerligt information från kansli/ledare.
 
 
TRÄNING FÅR EJ SKE INOMHUS FÖR NEDAN. GÄLLER TILLS VIDARE
Rekommendationer för de som är födda 2001 eller tidigare

Träning får ske med följande förutsättningar för ungdomar/vuxna födda 2001 eller tidigare (Detta gäller även våra föräldra-barngrupper!)

 • Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion.
 • Om det är möjligt ska träning ske utomhus, men träning inomhus är tillåten om det inte är möjligt att genomföra utomhus.
 • Utföra aktiviteten i mindre grupper (8 personer ska vara normerande)
 • Alla ska hålla avstånd till varandra
 • Inte dela utrustning med varandra
 • Undvika gemensamma omklädningsrum
 • Resa till och från träningen individuellt
Berörda grupper får kontinuerligt  information från kansli/ledare.
Närvaro på träningarna
Det är givetvis helt frivilligt att delta på träningarna, både som ledare och gymnast. Känner man sig osäker så stanna hellre hemma.

Fortsätt gärna träna hemma!
12 april: uppdaterad information COVID-19
2021-04-12 11:34

VECKAN EFTER PÅSKLOV

 

Varmt välkomna tillbaka efter över en veckas ledigt från gymnastiken! Det är ett fortsatt mycket allvarligt läge i Region Stockholm med smittspridningen och nu betonar vi återigen vikten av att vi alla behöver ta vårt ansvar och bryta smittkedjor, framför allt efter en lovvecka.

Vi fortsätter bedriva anpassade träningar och våra riktlinjer hittar ni på vår hemsida under FAQ COVID-19Jag väljer att lyfta följande punkter här:

 1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta på träningen alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt.
 2. Stannar man hemma från förskola/skola/jobb pga. sjukdom/sjukdomskänsla, stannar man givetvis även hemma från träningen.


Utöver våra riktlinjer gäller följande restriktioner och förhållningsregler:

 1. Har du varit utomlands ska du stanna hemma i minst 7 dagar. Läs mer på 1177.se.
 2. Har ni minsta symtom i hushållet uppmanas samtliga i hushållet stanna hemma i den mån det är möjligt.
 3. Har ni konstaterad smitta i hushållet ska samtliga i hushållet stanna hemma, enligt Smittskyddslagen.


Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom. Tillsammans hjälps vi åt att bryta smittkedjor.


Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida (FAQ COVID-19).

Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.

Med varma hälsningar, Ebba Cedrum
Verksamhetschef Täby GF

15 mars: uppdaterad information COVID-19
2021-03-15 08:49

ANSVARSFULL ÖPPNING AV VERKSAMHET

 

Ett stort tack till er alla för förståelsen att hålla vår verksamhet stängd under perioden 6 – 14 mars. Tillsammans med värdefullt engagemang från våra medlemmar försöker vi göra vårt bästa för Täby GF trots de utmaningar vi står inför.

Det är nu dags att välkomna er tillbaka och öppna verksamheten från 15 mars med en stor dos ansvar hos oss alla.

Det är ett fortsatt allvarligt läge i Region Stockholm med smittspridningen. Myndigheter och förbund betonar dock vikten att hålla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar öppna på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Det innebär ett personligt och gemensamt ansvar att följa aktuella restriktioner och rekommendationer så att fritidsaktiviteter kan fortsätta erbjudas under den rådande situationen.

Vi fortsätter bedriva anpassade träningar och våra riktlinjer hittar ni på vår hemsida under FAQ COVID-19Jag väljer att lyfta följande punkter här:

 1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta på träningen alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under träningen ska man gå hem direkt.
 2. Stannar man hemma från förskola/skola/jobb pga. sjukdom/sjukdomskänsla, stannar man givetvis även hemma från träningen.


Utöver våra riktlinjer gäller följande restriktioner och förhållningsregler:

 1. Har du varit utomlands ska du stanna hemma i minst 7 dagar. Läs mer på 1177.se.
 2. Har ni minsta symtom i hushållet uppmanas samtliga i hushållet stanna hemma i den mån det är möjligt.
 3. Har ni konstaterad smitta i hushållet ska samtliga i hushållet stanna hemma, enligt Smittskyddslagen.


En uppmaning som vi alla får är att vi ska begränsa antalet nya kontakter. Om ni knyter nya kontakter så ber vi er att fundera hur det kommer att påverka er vardag och barnens fritidsaktiviteter. Det enskilda ansvaret att inte sprida smittan vidare är just nu otroligt viktig.

Fortsättningsvis gäller de skärpta restriktioner för olika åldersgrupper i de kommunala idrottshallarna:

 • Födda 2002 eller senare– träna organiserat såväl inom- som utomhus
 • Födda 2001 eller tidigare – träna organiserat utomhus


Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom. Tillsammans hjälps vi åt att bryta smittkedjor.

Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida (FAQ COVID-19).

Föreningens ställningstagande om coronavirusets hantering i verksamheten beslutas av verksamhetschefen, efter dialog med både kansli och styrelse. Beroende på ny information om smittspridningens utveckling kan beslut komma att ändras med kort varsel.

Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.

Med varma hälsningar, Ebba Cedrum
Verksamhetschef Täby GF

Tack och lycka till Tia!
2021-03-12 15:38

Efter 6 år, som en av kansliets uppskattade medarbetare, har Tia valt att avsluta sin tjänst hos oss för nya utmaningar. Många av er ledare och föräldrar har haft kontakt med Tia, via mejl och telefon, vid frågor om medlemshantering i våra träningsgrupper, ekonomi och arvoden, interna arrangemang och nu under den senaste tiden även profilprodukter och lägerfrågor. Stort tack för din glädje och engagemang i föreningen!

 

I dagsläget har vi inte möjlighet att nyrekrytera, vilket innebär att vi kommer vara en medarbetare kort. Vi hoppas att ni kommer uppleva en fortsatt hög service från oss på kansliet!

 

/Ebba Cedrum, verksamhetschef

5 mars: uppdaterad information COVID-19
2021-03-05 11:30

INSTÄLLD VERKSAMHET 6-14 MARS

 

Smittspridningen i Region Stockholm har varit på en hög nivå under en lång tid, där en markant ökning nu är ett faktum. Vi har hört det många gånger förut – läget är allvarligt! Det är flertalet restriktioner och rekommendationer på plats från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm, kommunerna och Gymnastikförbundet som vi bör förhålla oss till just nu.

 

Täby GF strävar efter en så trygg miljö som möjligt för våra aktiva, såväl barn som vuxna. De är vår högsta prioritet. Vi vill också stå för hälsa och välmående för alla våra aktiva. Under ett års tid har vi tillämpat försiktighetsprinciper i våra förebyggande åtgärder och vi står nu inför ytterligare restriktioner och åtgärder veckorna efter sportlovet.

 

Vi har ett ansvar och vi vill fortsätta vara en del av lösningen i att bryta den stigande smittspridningen i Stockholm. Det gäller inte enbart för gymnasterna utan även för gruppernas ledare som i många fall är ungdomar och vuxna, där en eskalering av smitta sker. Gymnastik är en inomhusidrott där nära kontakt sker under en längre tid. Vår verksamhet bygger på frivilligt engagemang med undantag för våra anställda. Det här är perspektiv som vi tar hänsyn till i alla våra förebyggande åtgärder och beslut.

 

Med de tillfälliga försiktighetsprinciper och restriktioner som gäller efter sportlovet har vi tyvärr inte tillräckligt med ledare som kan leda träningarna. Beslut är därmed taget att ställa in alla grupper i verksamheten i samtliga tre kommuner under perioden 6–14 mars (helgen vecka 9 och hela vecka 10). Vi kommer att förlänga vårterminen med motsvarande missade träningstillfällen. Vi planerar att starta upp träningen enligt ordinarie schema från och med måndag vecka 11 (15 mars).

 

Just nu är det viktigt att vara lyhörd, respektera varandras olika val och vara ödmjuka. Men också att våga ta ansvar och vara delaktig i att bryta smittkedjor och därmed hjälpa till att plana ut kurvan. Det anser vi att vi gör genom denna tillfälliga åtgärd och vi hoppas att andra föreningar följer samma exempel.

 

Sätten att skydda sig själv och andra kommer fortsättningsvis att skilja sig åt mellan idrottsföreningar. Det är tydligt att idrottsföreningar har olika förutsättningar och vi i Täby GF anpassar så gott vi kan efter de förutsättningar som just vi har. Vi gör alltid en bedömning som vi tror är bäst för vår verksamhet.

 

Tack för er förståelse under den pågående pandemin och de ständiga omställningarna vi behöver göra utifrån nya förutsättningar. Tillsammans med värdefullt engagemang från våra medlemmar försöker vi göra vårt bästa för Täby GF trots de utmaningar vi står inför.

 

Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symtom. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

 

Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida (FAQ COVID-19).

 

Föreningens ställningstagande om coronavirusets hantering i verksamheten beslutas av verksamhetschefen, efter dialog med både kansli och styrelse. Beroende på ny information om smittspridningens utveckling kan beslut komma att ändras med kort varsel.

 

Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.


Med varma hälsningar Ebba Cedrum

Verksamhetschef, Täby GF

26 februari: uppdaterad information COVID-19
2021-02-26 13:27

BESLUT OM TÄVLINGAR FRÅN 1 MARS 


Enligt Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Gymnastikförbundet avråds det från att ordna och/eller delta i enstaka matcher eller tävlingar för samtliga barn och unga från och med 1 mars.

 

Avrådan att ordna och/eller delta i läger ligger fast sedan tidigare. Det innebär att vi inte har några lovläger dagtid inplanerade under vårterminen fram till 30 juni. Det här innebär också att enskilda lag inte får anordna egna dagläger på annan anläggning.

 

Vi har ett sportlov under nästa vecka och ytterligare restriktioner för veckorna efteråt. Vi inväntar besked från både kommuner och förbund innan vi kan gå ut med information till våra medlemmar. Det är ett allvarligt läge och vi behöver gemensamt ta fortsatt ansvar!


Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

 

Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida (FAQ COVID-19).

 

Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.


Med varma hälsningar Ebba Cedrum

Verksamhetschef, Täby GF

Dags för sportlov vecka 9
2021-02-25 12:57
Vid frågor kring corona, kontakta corona@tabygf.com.
19 februari: uppdaterad information COVID-19
2021-02-19 11:18

FÖRLÄNGDA RESTRIKTIONER, UNDANTAG FÖR BARN FÖDDA 2002 ELLER SENARE


Regeringen fortsätter uppmana till stor försiktighet i samhället och förlänger restriktionerna fram till 7 mars. Det är ett allvarligt läge och vi ska inte slappna av, utan vi behöver hela tiden tänka på hur vi rör oss i samhället och hur vi beter oss.


Följande gäller i Täby, Vallentuna & Österåker kommun fram till 7 mars:

 • Födda 2002 eller senare– träna organiserat såväl inom- som utomhus
 • Födda 2001 eller tidigare – träna organiserat utomhus


I Österåker gäller även följande:

 • När Covid-19 konstaterats i en skolklass meddelas samtliga vårdnadshavare med barn i klassen.
 • Uppmaningen då är att vara extra uppmärksam på symptom OCH att stanna hemma från fritidsaktiviteter.
 • Så påminn era aktiva att de ska stanna hemma om konstaterad smitta finns i deras skolklass, även om de själva inte har symptom.

Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.


Med varma hälsningar, Ebba Cedrum

Verksamhetschef Täby GF


8 februari: uppdaterad information COVID-19
2021-02-08 11:50

FÖRLÄNGDA RESTRIKTIONER, UNDANTAG FÖR BARN FÖDDA 2002 ELLER SENARE


Hallarna öppnar i Täby, Vallentuna och Österåkers kommun från måndag 8 februari för barn födda 2002 eller senare och de har nu möjlighet att börja träna inomhus, medan vuxna födda 2001 eller tidigare enbart får träna utomhus.


Följande gäller i Täby, Vallentuna & Österåker kommun från och med måndag 8 februari:

 • Födda 2002 eller senare– träna organiserat såväl inom- som utomhus
 • Födda 2001 eller tidigare – träna organiserat utomhus


I Österåker gäller även följande:

 • När Covid-19 konstaterats i en skolklass meddelas samtliga vårdnadshavare med barn i klassen.
 • Uppmaningen då är att vara extra uppmärksam på symptom OCH att stanna hemma från fritidsaktiviteter.
 • Så påminn era aktiva att de ska stanna hemma om konstaterad smitta finns i deras skolklass, även om de själva inte har symptom.

Information har skickats ut till våra medlemmar? Saknar du utskicket? Kontakta kansliet!

Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.


Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.


Med varma hälsningar, Ebba Cedrum

Verksamhetschef Täby GF

23 januari: uppdaterad information COVID-19
2021-01-23 15:35
FÖRLÄNGDA RESTRIKTIONER, UNDANTAG FÖR BARN FÖDDA 2005 ELLER SENARE

Hallarna öppnar i Täby, Vallentuna och Österåkers kommun från måndag 25 januari för barn födda 2005 eller senare och de har nu möjlighet att börja träna inomhus, medan ungdomar och vuxna födda 2004 eller tidigare enbart får träna utomhus.

Det är glädjande nyheter för våra yngre gymnaster som nu får börja träna inomhus och fortsatt utmanande för våra äldre gymnaster och våra föräldrabarn-grupper. Nästa riktmärke är den 7 februari, så med ett gemensamt ansvar och förhoppning om minskad smittspridning kanske det kan finnas öppningar framöver för våra äldre gymnaster och våra föräldrabarn-grupper att också få börja träna inomhus.

Information har skickats ut till samtliga medlemmar 22-23 januari. Saknar du utskicket? Kontakta kansliet för att felsöka.

Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.


Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.


Med varma hälsningar, Ebba Cedrum

Verksamhetschef Täby GF

15 januari: uppdaterad information COVID-19
2021-01-14 09:15

PLANERAD TRÄNINGSSTART INOMHUS FRÅN 25 JANUARI


Fredag den 18 december 2020 höll regeringen en pressträff med anledning av det allvarliga smittläget i landet. Under pressträffen presenterades ett antal skärpta restriktioner, där idrotten blivit direkt påverkad med stängda hallar, fram till den 24 januari.


Än så länge har vi inte fått någon information om den restriktionen förlängs eller inte. Vi planerar därför att starta inomhusverksamhet från och med 25 januari, tills vi får annan information.


När idrottshallarna öppnar upp igen så är det fortsatt de allmänna nationella råden från Folkhälsomyndigheten som gäller: Läs mer här för hur träning kommer få utföras med de nationella allmänna råden


Pandemilagen som började gälla 10 januari kommer också påverka Svensk Gymnastik. De allmänna nationella råden från Folkhälsomyndigheten begränsar dock möjligheterna för vår verksamhet mer än vad pandemilagen gör. Det gäller framförallt grupper i mindre hallar.


Omställningen av verksamheten kräver planering, dialog och samordning mellan kansliet och ledare, men också en ödmjuk inställning inför den nödvändiga förändringen. När vi har fått mer information från kommun/förbund så kommer vi informera våra medlemmar om hur vi kan fortsätta bedriva säker träning.


Restriktioner och riktlinjer kan förändras snabbt och vi följer utvecklingen dagligen och håller er uppdaterade med det som gäller för idrotten och specifikt gymnastiken.


Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.


Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida (FAQ COVID-19).

 

Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.


Med varma hälsningar, Ebba Cedrum

Verksamhetschef Täby GF

Terminsdata våren 2021, Träningsgrupper
2021-01-11 15:40
Välkomna tillbaka till gymnastiken igen vecka 4, med start 25:e januari 2021.

Vårterminen 2021 startar vecka 4 och slutar vecka 17 för träningsgrupperna.
Uppehåll för sportlov vecka 9 (1 mars - 7 mars) och påsklov vecka 14 (2 april - 11 april).
20 december: uppdaterad information COVID-19
2020-12-20 21:30

SKÄRPTA RESTRIKTIONER FRAM TILL 24 JANUARI 2021


Fredag den 18 december höll regeringen en pressträff med anledning av det allvarliga smittläget i landet. Under pressträffen presenterades ett antal skärpta restriktioner, där idrotten blir direkt påverkad.

 

”All verksamhet inom stat, kommuner och regioner som inte är nödvändig, såsom badhus, museer och idrottshallar, bör stängas omedelbart och till och med 24 januari 2021.”

 

De tre kommuner vi har verksamhet i har därmed informerat oss att samtliga idrottshallar är stängda från och med nu fram till söndagen den 24 januari 2021.

 

Det innebär att all jullovsträning är inställd och att samtliga grupper startar upp nästa termin vecka 4. Kommunerna avråder från all organiserad verksamhet och det gäller även utomhus! För er som hade jullovsträningar inplanerade kommer ytterligare information från kansliet.

 

Restriktionerna kan förändras och vi följer utvecklingen dagligen. Vi håller er uppdaterade med det som gäller för idrotten och specifikt gymnastiken.

 

Kom ihåg att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma vid minsta symptom. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

 

Önskar er alla en God Jul & Gott Nytt År, om än något annorlunda!


Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida (FAQ COVID-19).

 

Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.


Med varma hälsningar,

Ebba Cedrum

Verksamhetschef

Täby GF


Mer information:

Täby Kommun

Svenska Gymnastikförbundet

Julhälsning från kansliet
2020-12-18 11:42

Vi lever fortsatt under oroliga tider där smittspridningen ökar för var dag som går. Pandemin har tagit ny fart på många platser i världen och den korta tid vi fick tidigare i år av fysiska möten och färre restriktioner uppskattas alltmer. Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd, tvätta händerna och ägnar oss åt rörelseglädje, hur den än må se ut.

 

Vi står inför en stundande jul och nyår med strikta restriktioner om hur vi kan mötas med våra nära och kära. Precis som påsken så kommer vi behöva se till att umgås på ett smittsäkert sätt, genom videosamtal eller möten med fysisk distans i mindre grupper.

 

Det här året har minst sagt varit prövande för oss alla. Det är fortfarande en stor omställning för kansliet att anpassa verksamheten efter den rådande situationen. Besluten som tas är med ansvar att minska smittspridningen i samhället. Kansliet har jobbat mycket med att stötta ledarna sedan slutet av mars och vi har behövt tänka om, tänka nytt och verkligen utmanat oss själva. Vi är väldigt glada och tacksamma över att våra grupper har haft möjlighet att träna gymnastik inomhus under hösten och vi ser ett otroligt engagemang och kreativa idéer hos våra ledare på hur vi kan fortsätta träna gymnastik med de aktuella restriktionerna.


De nätverk som skapades under våren 2020 för att utbyta erfarenheter och idéer samt lyssna på hur andra föreningar tolkar och tillämpar informationen har fortsatt under hösten 2020 och kommer att fortsätta även under våren 2021. Det finns ett stort värde för oss att samtala om situationen för att på bästa sätt skapa förutsättningar för våra medlemmar.


Folkhälsomyndigheten har meddelat nya nationella allmänna råd som gäller från den 14 december och där öppnat upp möjligheten för barn, ungdomar och vuxna födda 2004 och äldre att träna med vissa förutsättningar. Det är glädjande nyheter och dessa gymnaster har nu så smått börjat träna gymnastik inomhus, fortsatt med digitala träningar som komplement.

 

De nationella allmänna råden gäller fram till 30 juni 2021 och det påverkar vår verksamhet på många olika sätt, bland annat drabbar den oss ekonomiskt. Folkhälsomyndigheten avråder fortsatt från alla typer av lägerverksamhet, vilket innebär att vi under våren inte kommer att arrangera några lovläger. Idrotten avråds även från att anordna/delta i tävlingar, med undantag för enstaka tävlingar riktade mot barn födda 2005 och yngre. Gymnastikförbundet har sträckt ut handen till Folkhälsomyndigheten för en tolkning åt gymnastiken och tills vi får ett förtydligande avråder Gymnastikförbundet föreningar att arrangera tävlingar. Det innebär att vår föreningstävling Täbypokalen svävar i osäkerhet, likaså Våruppvisningen där vi har möjlighet att visa upp hela vår fantastiska förening. För vår del innebär Folkhälsomyndighetens restriktioner tyvärr ett stort bortfall av intäkter.


Föreningen har blivit kompenserade för minskade träningstillfällen i det statliga aktivitets­stödet för våren 2020 och även hos våra tre kommuner vi har verksamhet i med det lokala aktivitetsbidraget. Det är vi oerhört tacksamma för! Vi har även sökt kompensations­stödet hos RF och fått beviljat stöd vid båda ansökningarna. Nästa ansökningsperiod är öppen och vi kommer givetvis ansöka om ytterligare stöd till vår verksamhet.

 

Vill du vara med och bidra till föreningens fortsatta verksamhet?

Då har du möjlighet till det!

 

På vår hemsida har vi skapat en ny sida ”Stötta föreningen”, där vi har samlat hur ni som medlemmar kan bidra till vår fortsatta verksamhet. Du kan till exempel handla på internet via Sponsorhuset, köpa digitala bingolotter till uppesittarkvällen 23 december eller ge en valfri donation till föreningen. Vi är mycket tacksamma för alla bidrag, oavsett storlek.

 

Avslutningsvis vill jag, Ebba, återigen tacka hela kansliet, alla ledare, gymnaster och föräldrar för ert engagemang under det här året. Jag ser en stor passion till vår idrott, gymnastiken. Ni ledare gör ett otroligt viktigt arbete just nu med att hålla barn och ungdomar fysiskt aktiva. Att se hur ni anpassar träningarna efter de nya förutsättningarna värmer. Tack till alla peppande mejl och samtal vi tar emot från er föräldrar. Gemenskap och ett sammanhang är idag viktigare än någonsin!


Nu tar vi jul- och nyårsledigheten och laddar våra batterier inför 2021!

Kansliet har stängt vecka 52-vecka 1.


Vi önskar er alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt år!

11 december: uppdaterad information COVID-19
2020-12-11 14:07

NYA NATIONELLA ALLMÄNNA RÅD ÖPPNAR UPP TILL TRÄNING FÖR UNGDOMAR OCH VUXNA FÖDDA 2004 ELLER TIDIGARE


Den 8 december gick Folkhälsomyndigheten ut med nya nationella allmänna råd som börjar gälla den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021. De nya nationella allmänna råden ersätter samtliga lokala råd som löper ut 13 december.


De nya allmänna råden öppnar upp möjligheten för ungdomar och vuxna födda 2004 eller tidigare att träna med vissa förutsättningar. Det är glädjande nyheter då vi alla är medvetna om hur viktigt det är med en fritidsaktivitet för våra ungdomar. För barn födda 2005 eller tidigare så har det skett mindre justeringar. Precis som tidigare har Gymnastikförbundet behövt tolka och förtydliga hur vi gymnastikföreningar kan fortsätta bedriva vår verksamhet med de nya allmänna råden på ett säkert sätt.


Täby GF strävar efter en så trygg miljö som möjligt för våra aktiva, såväl barn som vuxna. De är vår högsta prioritet. Vi vill också stå för hälsa och välmående för alla våra aktiva. Alltsedan i våras har vi därför tillämpat försiktighetsprinciper i våra förebyggande åtgärder och kommer fortsättningsvis att göra det, allt för att minska smittspridningen i samhället.


Från 14 december får träning ske med vissa förutsättningar för ungdomar/vuxna födda 2004 eller tidigare. Omställningen kräver planering, dialog och samordning mellan kansliet och ledare, men också en ödmjuk inställning inför den nödvändiga förändringen. Berörda grupper kommer allteftersom få ytterligare information via mejl om hur träningarna kommer att se ut framöver.


Idrottsföreningar får ett stort förtroende från regering att fortsätta bedriva träningar under den rådande situationen och bär därmed ett stort ansvar att fortsatt minska smittspridningen. Ett ansvar som vi delar tillsammans med er. Det är därför av största vikt att vi alla fortsatt tar eget personligt ansvar och håller i och håller ut med de förbud och rekommendationer som vi får från myndigheter och förbund.


Riktlinjerna kan förändras snabbt och vi följer utvecklingen dagligen och håller er uppdaterade med det som gäller för idrotten och specifikt gymnastiken.


Mer information hittar du här!


Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.


Med varma hälsningar, Ebba Cedrum

Verksamhetschef Täby GF

4 december: uppdaterad information COVID-19
2020-12-04 09:03

FÖRHÅLLNINGSREGLER KONSTATERAD COVID-19 I HUSHÅLLET


Folkhälsomyndigheten har beslutat ytterligare restriktioner om någon i hushållet har konstaterad covid-19. I vår verksamhet berör det aktiva, ledare och anställda.

 

 • När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

 • Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria från och med gymnasieåldern i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Källa: Folkhälsomyndigheten

 

Den stigande kurvan av smittade i samhället är en oroande utveckling och det är av största vikt att vi alla fortsatt tar ansvar och håller i och håller ut med de förbud och rekommendationer som vi får från myndigheter och förbund. Riktlinjerna kan förändras snabbt och vi följer utvecklingen dagligen och håller er uppdaterade med det som gäller för idrotten och specifikt gymnastiken.

 

Återigen, stort tack för er förståelse och ert engagemang under den rådande situationen och hur den påverkar vår verksamhet. Vi gör så gott vi kan med att ställa om efter aktuella restriktioner, samt informera om våra riktlinjer till er föräldrar och våra ledare så att vi skapar trygga träningar. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.

 

Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida (FAQ COVID-19).


Vid frågor eller feedback kontakta corona@tabygf.com.


Med varma hälsningar,

Ebba Cedrum

Verksamhetschef

Täby GF

Stötta föreningen genom Sponsorhuset
2020-11-27 09:47
Vi alla uppmanas att handla julklappar på internet för att undvika trängsel i butikerna. Passa på att göra det genom Sponsorhuset och i samma veva stötta föreningen!

Tack för ert bidrag och att ni är delaktiga i att dämpa smittspridningen i samhället!

SPONSORHUSET
24 november: uppdaterad information COVID-19
2020-11-24 16:54

FORTSATT ANPASSAD VERKSAMHET ENLIGT REGIONALA RESTRIKTIONER FRÅN 24/11

 

Gymnastikförbundet har uttalat sig gällande regeringens beslut om att det max får vara 8 personer vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

 

Gymnastikförbundets rekommendation är att ingen verksamhet med fler än 8 personer bör genomföras i Svensk Gymnastik fram till den 22 december. Barn och unga födda 2005 eller senare är dock undantagna från den begränsningen. För vår del innebär det att vi har möjlighet att fortsätta erbjuda gymnastik med anpassad verksamhet enligt de regionala restriktionerna.

 

Smittspridningen tar ny fart och det är av största vikt att vi alla fortsatt tar ansvar och håller i och håller ut med de förbud och rekommendationer som vi får från myndigheter och förbund. Riktlinjerna kan förändras snabbt och vi följer utvecklingen dagligen och håller er uppdaterade med det som gäller för idrotten och specifikt gymnastiken.

 

Med den eskalering av smittspridning som sker i samhället, samt regeringsbeslutet så uppmanar vi att samtliga sammankomster inom verksamheten inklusive mindre möten för kansli, styrelse och föräldragrupper ställs om till digitala träffar. Inga tävlingar, uppvisningar eller utbildningar får genomföras. Från och med idag, 24/11, kommer kansliet att arbeta hemifrån och håller kontakten via digitala möten.

 

Stort tack för er förståelse under den rådande situationen och hur den påverkar vår verksamhet. Vi gör så gott vi kan med att ställa om efter aktuella restriktioner, samt informera om våra riktlinjer till er föräldrar och ledare så att vi vidare skapar trygga träningar.

 

Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida.

 

Vid frågor eller feedback kontakta verksamhetsansvarig@tabygf.com.

 

Håll i, håll ut, håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symptom. Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen.


Varma hälsningar Ebba Cedrum, verksamhetschef

19 november: uppdaterad information COVID-19
2020-11-19 15:21

Folkhälsomyndigheten har idag meddelat om fortsatta regionala restriktioner fram till 13 december för Stockholms län.

Med anledning av dessa förlängda regionala restriktioner, som gäller alla som vistas i Stockholm, rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i länet fortsatt ställer in alla fysiska träningar, läger och tävlingar fram till och med den 13 december. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock fortsätta genomföras, men då bör man fortsättningsvis undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Täby GF följer ovan nämnda rekommendationer, följande gäller fram till 13 december:

 • Ställa in all fysisk träning för gymnaster födda 2004 eller tidigare (gäller träning inomhus och utomhus). Digitala träningar erbjuds, mer information kommer från era ledare.
 • Ställa in all lägerverksamhet för samtliga
 • Ställa in allt deltagande i fysisk tävling
 • Ställa om all träning för familjegymnastik, där varje barn har en vuxen med sig (berörda grupper blir kontaktade av kansliet allteftersom med specifik information)

I övrigt fortsätter all annan verksamhet som vanligt med fortsatta riktlinjer som gäller i vår verksamhet.

Den 16 november höll regeringen en presskonferens där de presenterade ett förslag på att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare ska förbjudas från och med den 24 november. Förslaget är på remiss och Gymnastikförbundet kommer att återkomma hur konsekvenserna kan komma att se ut i vår verksamhet.

Vid frågor eller feedback kontakta verksamhetsansvarig@tabygf.com.


Tack för ert engagemang och tålamod under den rådande situationen!

Håll i, håll ut, håll avstånd.


Varma hälsningar Ebba Cedrum, verksamhetschef

12 november: uppdaterad information COVID-19
2020-11-12 14:26
FÖRTYDLIGANDE REGIONALA RESTRIKTIONER STOCKHOLMS LÄN

29 oktober fattade Folkhälsomyndigheten beslut, i samråd med smittskyddsläkaren i regionerna Stockholm, Östergötland och Västra Götaland om skärpta allmänna råd.

Gymnastikförbundet har den 11 november förtydligat rekommendationerna gällande familjegymnastik-grupper, där varje barn har med sin en vuxen.  Dessa grupper bör följa de regionala restriktionerna som råder i Stockholms län. Berörda grupper har fått information från kansliet.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd, som gäller alla som vistas i Stockholm, Östergötland och Västra Götaland, har Gymnastikförbundets rekommenderat följande till regionens gymnastikföreningar. Täby GF följer Gymnastikförbundets rekommendationer.

Följande gäller fram till 19 november:
 • Ställa in all träning för gymnaster född 2004 eller tidigare
 • Ställa in all träning för familjegymnastik, där varje barn har en vuxen med sig (förtydligande 11/11)
 • Ställa in all lägerverksamhet för samtliga
 • Ställa in allt deltagande i fysisk tävling
Det gäller både träning inomhus och utomhus.

Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

I övrigt fortsätter all annan verksamhet som vanligt med fortsatta riktlinjer som gäller i vår verksamhet.

Svenska Gymnastikförbundet

Vid frågor eller feedback kontakta verksamhetsansvarig@tabygf.com.

Tack för ert engagemang och tålamod under den rådande situationen!
Vi kämpar vidare tillsammans!

Varma hälsningar Ebba Cedrum, verksamhetschef
Värdevecka KVALITET
2020-11-09 11:31
 
29 oktober: Uppdaterad information COVID-19
2020-10-29 22:18
SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD STOCKHOLMS LÄN

Folkhälsomyndigheten har idag i samråd med smittskyddsläkaren i regionerna Stockholm, Östergötland och Västra Götaland fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Med anledning av dessa regionala allmänna råd, som gäller alla som vistas i Stockholm, Östergötland och Västra Götaland, rekommenderar Gymnastikförbundet att föreningar i länen ställer in alla träningar, läger och tävlingar fram till och med den 19 november. Träningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare kan dock genomföras, men då bör man undvika övningar med passning, då fysisk kontakt ska undvikas.

Täby GF följer dessa rekommendationer och kommer därmed att ställa in träningar för gymnaster som är födda 2004 eller tidigare fram till den 19 november. Det gäller både träning inomhus och utomhus.

I övrigt fortsätter all annan verksamhet som vanligt med fortsatta riktlinjer som gäller i vår verksamhet.

Jag välkomnar den tydlighet som Gymnastikförbundet har kommunicerat efter Folkhälsomyndighetens beslut om de regionala restriktionerna som berör Stockholms län. Den pågående pandemin innebär tyvärr fortsatt stora inskränkningar i Svensk Gymnastik och vi behöver bibehålla en ödmjuk inställning inför de nödvändiga förändringarna vi behöver göra i vår verksamhet.

Svenska Gymnastikförbundet
Riksidrottsförbundet
Folkhälsomyndigheten

Vid frågor eller feedback kontakta verksamhetsansvarig@tabygf.com.

Tack för ert engagemang och tålamod under den rådande situationen!

Med varma hälsningar,
Ebba Cedrum
Verksamhetschef
Täby GF
VECKA 44 ÄR DET HÖSTLOV!
2020-10-23 14:21
Ingen ordinarie träning den 26 oktober - 1 november.

Välkomna tillbaka till gymnastiken igen vecka 45.
Värdevecka GEMENSKAP
2020-10-02 11:37
 
Styrelsen 2020/2021
2020-09-29 18:44
Efter årsmötet den 27 september valdes en ny styrelse för föreningen in:

Ordförande - Sofia Cerwall
Vice ordförande - Hanna Söderberg
Kassör - Gösta Kallner
Sekreterare - Johanna Sevonen

Vi tackar avgående ledamöter Karin Stenberg, Christofer Wallér och Susanne Haglund. Tack för ert engagemang under det senaste verksamhetsåret och era bidrag för föreningen!
Kallelse till årsmöte
2020-09-09 09:48
Styrelsen kallar till årsmöte söndagen den 27 september, kl.15.00

Årsmötet kommer att ske fysisk i Vallatorpshallen, föranmälan krävs pga. rådande situationen.
Vi kommer friska, har god handhygien och håller tillräckligt avstånd mellan varandra.

Vilka har rösträtt?
Medlem som har betalt medlemsavgift för det år årsmötet ska behandla och under detta år fyller lägst 15 år har rösträtt, enligt föreningens stadgar.

Handlingar
Samtliga handlingar inför årsmötet kommer att finnas på kansliet i Vallatorpshallen från den 20 september, enligt föreningens stadgar.

Var anmäler jag mig?
Anmälan sker till verksamhetsansvarig@tabygf.com
8 september: info från styrelsen
2020-09-08 10:51
Styrelsen har beslutat att inte förlänga personalens korttidspermitteringar. Från och med 1 september jobbar således personalen sin ordinarie arbetstid.

Under våren 2020 minskade arbetsbelastningen för den anställda personalen med anledning av pandemin, så det tidigare beslutet var taget för att ta ansvar och vara proaktiva inför framtiden under den rådande situationen.

Vänligen,
Styrelsen Täby GF
Terminsstart Träningsgrupper HT20
2020-08-28 13:31
Terminen startar vecka 37 och slutar vecka 49.

Uppehåll för höstlov vecka 44.


Lovläger i Vallatorp


Det är cirka 12 träningstillfällen per termin med start i september och avslutning i december.


Varmt välkomna!

Anmälan för NYA medlemmar öppnar 13/8, kl.10
2020-08-12 09:41
Varmt välkomna alla nya medlemmar som vill träna gymnastik hos oss!

Anmälan för er nya medlemmar öppnar torsdag 13 augusti, kl.10.00. Anmälan görs via vårt bokningsformulär och anmälan sker med direktbokning- och betalning i den grupp ni vill börja i.

TIPS!
För att göra en nyanmälan så behöver ni skapa en profil i vårt system. Gör det innan anmälan öppnar, så är ni förberedda att boka in er i en grupp. Ni skapar profilen via vårt bokningsformulär.

Vi planerar att samtliga våra tränings- och tävlingsgrupper kommer börja träna inomhus med de aktuella restriktioner och rekommendationer som finns på plats i augusti från Folkhälsomyndigheten och Svenska Gymnastikförbundet.

Varmt välkomna till Täby GF!
Kallelse till extra årsmöte
2020-08-08 12:06
Styrelsen kallar till extra årsmöte söndagen den 23 augusti, kl.19.00 för beslut gällande revisor.

Det extrainkallade mötet kommer att ske digitalt via Google Meet, där samtliga medlemmar välkomnas att delta.

Medlem som har betalt medlemsavgift för det år årsmötet ska behandla och under detta år fyller lägst 15 år har rösträtt, enligt föreningens stadgar.

Anmälan sker till verksamhetsansvarig@tabygf.com.
Länk till det digitala mötet: meet.google.com/tgh-ytxp-uiv

/Styrelsen, Täby GF
4 augusti: Information COVID-19, höstterminen 2020
2020-08-04 11:17

Nu börjar vi så smått återgå till det nya normala efter en vårtermin vi sent kommer att glömma. En vårtermin med tagna beslut i syfte att minska smittspridningen i samhället, nya lärdomar om hur vi bör förhålla oss gentemot varandra samt hur det kan se ut inom olika verksamheter. Idag har vi mer kunskap om viruset än vi hade i mars, men än vet vi inte allt. Verksamhetschef och Styrelse följer fortsatt utvecklingen av Covid-19 och beroende på fortsatt utveckling kan andra beslut fattas med kort varsel.

Under sommaren har kansliet fått frågor om hur gymnastikträningarna kommer att bedrivas under höstterminen. Såsom vi skrev i sommarhälsningen kommer vi börja träna inomhus med all vår verksamhet när höstterminen sätter igång. Träningarna kommer att vara anpassade efter de aktuella restriktioner och rekommendationer som vi får från myndigheter och förbund. Riksidrottsförbundet, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, uppdaterade de allmänna råden för idrotten i juni och förtydligade även vad som gäller för inomhusidrotter.

Under den pågående pandemin får vi kontinuerligt mer erfarenhet om viruset samt hur vi bör förhålla oss till det. Inom vår verksamhet har vi bland annat lärt oss hur vi, på ett ansvarsfullt och säkert sätt, kan se till att minimera risken för smitta i inomhusmiljö genom anpassade träningar och med strikta försiktighetsåtgärder. Samtliga träningar, från och med terminsstart, kommer innebära nya rutiner för oss alla. Rutinerna ska efterlevas och säkerställas av samtliga i vår verksamhet, vi har ett gemensamt ansvar. Pandemin är inte över och vi kommer behöva leva med den en lång tid framöver. Hur rutinerna kommer att se ut kommer vi kommunicera när vi har alla grupperna på plats.

En påminnelse om återanmälan till hösten:

 • Träningsgrupperna
  Återanmälan till samma grupp stänger torsdag 6 augusti, kl.09.59.
  10.00 öppnas samtliga grupper upp för alla aktiva medlemmar, dvs. om ni önskar byta grupp.
  Torsdag 13 augusti, kl.10.00 öppnas samtliga grupper upp för bokning för nya medlemmar.
 • Gymnastikskolan och Tävlingsgrupperna
  Ni har kvar platsen i er grupp och kommer att få en avisering i nästa vecka. Ni bekräftar platsen i gruppen genom att välja betalsätt, alternativt väljer ”Jag vill inte fortsätta”. Då plockas ni automatiskt bort från gruppen i vårt system.


Vi ser väldigt mycket fram emot att äntligen kunna erbjuda inomhusträningar för er under den rådande situationen och vi hoppas att ni vill fortsätta vara med på resan vi har framför oss. Återigen, Stort tack för ert engagemang och tålamod. Nu blickar vi framåt mot en ny gymnastiktermin tillsammans med er gymnaster, ledare och föräldrar!

Vid frågor eller feedback kontakta verksamhetsansvarig@tabygf.com.

Varma hälsningar,
Ebba Cedrum
Verksamhetschef
Täby GF

Träningsgymnastiken öppnar för nya medlemmar i Augusti.
2020-07-03 14:29
Träningsgymnastiken öppnar bokningen för nya medlemmar till höstterminen 2020 i vecka 33.

Torsdagen den 1
3 augusti, kl.10.00 är nya medlemmar välkomna att anmäla sig till gymnastiken i våra träningsgrupper i Täby, Vallentuna och i Österåker.  

Information och gruppscheman finns under Träningsgymnastik.

Välkomna!
Glad Sommar!
2020-06-30 12:47
Från vecka 32 är det en begränsad styrka på kansliet och vi kommer hantera mejlkorgen allteftersom och svara så snart vi kan.

Telefontiden för Träningsgrupperna kommer öppna vecka 33 och för Tävlingsgrupperna vecka 34.
16 juni: Info från styrelsen
2020-06-16 14:15

Styrelsen har nyligen tagit ett beslut att korttidspermittera samtlig anställd personal med 20% fr.o.m. 1 juni till 31 augusti, med möjlighet till förändring och förlängning. Arbetsbelastningen har minskat för den anställda personalen med anledning av pandemin, så beslutet är taget för att ta ansvar och vara proaktiva inför framtiden under den rådande situationen.

 

För er medlemmar betyder det att svar på mottagna mejl samt utskickad information från kansliet kan komma att dröja. Vi uppmanar er att söka information på föreningens hemsida som kansliet försöker hålla så uppdaterad som möjligt för att underlätta för er.

 

Vänligen,

Styrelsen Täby GF

Sommarhälsning från kansliet
2020-06-12 17:19

Vi lever fortfarande under oroliga tider, om det än ser något ljusare ut. Pandemin i världen har tvingat oss att leva och mötas på ett helt annat sätt och det fysiska mötet mellan människor uppskattas alltmer. Det är viktigt att vi fortsätter hålla avstånd, tvätta händerna och ägnar oss åt rörelseglädje, hur den än må se ut.

 

Det har varit en stor omställning för kansliet att anpassa verksamheten under den rådande situationen. Det har varit svåra beslut att ta, men vi har kämpat vidare efter vår bästa förmåga. Kansliet har jobbat aktivt med att stötta ledarna med de anpassade träningarna sedan slutet av mars och vi har behövt tänka om, tänka nytt och verkligen utmanat oss själva. Vi har sett ett otroligt engagemang och kreativa idéer hos våra ledare på hur vi kan träna gymnastik på lekplatser, skolgårdar och skogsstråk med de redskap och material som funnits till hands.

 

Nu stundar sommaren med ljusare dagar och förhoppningsvis kommer den med både sol och värme. Riksidrottsförbundet, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, har uppdaterat de allmänna råden för idrotten och även förtydligat vad som gäller för inomhusidrotter. Vi planerar därför att starta all vår verksamhet inomhus till höstterminen och det kommer vara med de restriktioner som vi får från myndigheter och förbund.

 

Vi alla har lärt oss väldigt mycket under den här tiden. Både i det privata, men även inom vår verksamhet. De nätverk som har upprättats för att utbyta erfarenheter och idéer har varit, och kommer fortsatt vara viktiga för oss. Pandemin är inte över och vi kommer behöva leva med den en lång tid framöver. Då är det viktigt att vara lyhörd, respektera varandras olika val och vara ödmjuka. Men också att våga ta ansvar för att vara delaktig i att plana ut kurvan.

 

Avslutningsvis vill jag, Ebba, återigen tacka hela kansliet, alla ledare, gymnaster och föräldrar för ert värdefulla engagemang under den här terminen som har sett allt annat än normal ut. Jag vill på nytt lyfta våra ledare som har blivit utmanade i sin ledarroll och gjort strålande ifrån sig. Utan er hade vi inte haft möjlighet att ställa om verksamheten såsom vi har gjort! Tack till alla fortsatta peppande mejl och samtal vi tar emot från er föräldrar.

 

Gemenskap och ett sammanhang är idag viktigare än någonsin. Tillsammans är vi Täby GF!

 

Glad Sommar önskar kansliet
Täby Gymnastikförening

Anmälan träningsgrupperna höstterminen 2020
2020-05-05 14:23
Nu börjar frågorna komma angående anmälan till höstterminen 2020.

Information om anmälan kommer att mejlas ut till befintliga medlemmar efter terminsslut och sedan även publiceras här på hemsidan.

För er som vill ha hjälp med att finna en lämplig grupp att anmäla till kan ni läsa mer om detta här.
29 april: Uppdaterad information COVID-19
2020-04-29 15:12
Med anledning av nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska Gymnastikförbundet (SvGF) samt kansliets gedigna riskbedömningar har verksamhetschef fattat beslut att starta upp viss inomhusträning för delar av verksamheten.

Från och med den 29 april är det beslutat att starta upp viss inomhusträning för delar av verksamheten. Detta beslut gäller enbart de grupper som har träning i Vallatorpshallen. I Vallatorpshallen kan kansliet, på ett ansvarsfullt och säkert sätt, se till att minimera risken för smitta i inomhusmiljö genom anpassade träningar och med strikta försiktighetsåtgärder.

Gymnastikskolor och Träningsgrupper har fortsatt utomhusträningar vårterminen ut.

Mer information har skickats ut till berörda grupper. Alla grupper kommer att få ytterligare information via mejl från sina ledare/kansli om de anpassade träningarna framöver.

Beroende på fortsatt utveckling kan fler beslut fattas med kort varsel.

Vid frågor om taget beslut eller feedback kontakta verksamhetsansvarig@tabygf.com.

Tack för ert engagemang och tålamod under den rådande situationen!

Med varma hälsningar,
Ebba Cedrum
Verksamhetschef
Täby GF
17 april: Uppdaterad information COVID19
2020-04-17 14:08

FORTSATT ANPASSAD VERKSAMHET FRÅN 20/4


Verksamhetschef och styrelse har fattat ytterligare nytt beslut gällande verksamheten med hänsyn till COVID19. Riskanalysen har inte förändrats och Täby GF kommer fortsatt bedriva anpassad verksamhet från 20 april och vårterminen ut. Kansliet håller sig, precis som alla andra, dagligen uppdaterade på situationen i världen och framförallt hur det drabbar idrotten, både i stort och smått. Detta beslut kan komma att omprövas med kort varsel beroende på fortsatt utveckling, med hänsyn till att tidsperioden – ”vårterminens slut” - skiljer sig åt mellan våra aktiva samt att beslutet sträcker sig över en betydligt längre period än hittills vad gäller åtgärder till följd av Corona.


Täby GF strävar efter en så trygg miljö som möjligt för våra aktiva, såväl barn som vuxna. De är vår högsta prioritet. Vi vill också stå för hälsa och välmående för alla våra aktiva. Alltsedan 2 mars har vi därför tillämpat försiktighetsprinciper i våra förebyggande åtgärder och erbjuder vårterminen ut anpassad verksamhet.


Den pågående pandemin innebär stora inskränkningar i Svensk Gymnastik och vi behöver bibehålla en ödmjuk inställning inför den nödvändiga förändringen. Kansliet har behövt och behöver också framåt tänka om och tänka nytt. Det är dock en omställning som krävs för att minska smittspridningen i samhället. Konstruktiva inspel till detta förändringsarbete välkomnas mer än gärna!


Mer information har skickats ut till samtliga aktiva i vår förening. Alla grupper kommer att få ytterligare information via mejl från sina ledare/kansli om de anpassade träningarna framöver.


Övriga sammankomster över 50 personer tillåts ej. Vi uppmanar till försiktighet och alternativa mötesformer. Tidigare beslut om att ställa in gruppers deltagande i tävling och läger förlängs vårterminen ut. Ledares deltagande på utbildningar kommer beslut tas fall till fall.

 

Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida.


Vid frågor om taget styrelsebeslut kontakta styrelsen@tabygf.com.

 

Vid frågor kring verksamheten kontakta verksamhetsansvarig@tabygf.com.


Med varma hälsningar,

Styrelsen och Verksamhetschef

Täby GF

Påskhälsning från kansliet
2020-04-10 15:43

Vi lever under oroliga tider just nu. En epidemi blev en pandemi och läget i världen är minst sagt orolig. Den kommande påsken kommer se annorlunda ut för oss alla, där möten med nära och kära inte är lika självklart som tidigare. Vi kommer behöva ta hand om de vi håller kära på ett helt annat sätt, ett videosamtal eller ett möte utomhus med fysisk distans.

 

Under denna ovissa tid jobbar vi på kansliet dagligen med att se till att barn och ungdomar i vår förening håller sig fysiskt aktiva och att det finns ledare på plats att hjälpa, stötta och lyssna. Just nu är det viktigt att vara lyhörd, respektera varandras olika val och vara ödmjuka.

 

Vi på kansliet håller oss, precis som alla andra, dagligen uppdaterade på situationen i världen och framförallt hur det drabbar idrotten, både i stort och smått. Samtliga presskonferenser tittas på och analyseras utifrån de föreskrifter och råd som ges specifikt till idrotten.

 

Kansliet har skapat olika nätverk för att utbyta erfarenheter och idéer samt lyssna på hur andra föreningar tolkar och tillämpar informationen. Ett nätverk är upprättat med andra gymnastikföreningar i Stockholmsregionen och ett annat med andra idrottsföreningar i Täby kommun. För oss är det värdefullt att nätverka digitalt med andra föreningar och vi ser att alla gör olika.  Vi föreningar är överens om att vi behöver vara ödmjuka för att vi gör olika. Alla föreningar, oavsett inriktning, gör bedömningar och anpassar verksamheten såsom de tror är bäst för just sin förening. Det i sin tur leder till olika grader av utmaningar såklart.

 

Den normala arbetsmiljön för kansliet just nu är hemma, precis som många andra. Vi håller alla våra möten digitalt och det fungerar hittills bra. Vi ses varje dag för att göra avstämningar om den anpassade verksamhet vi idag bedriver. Möten i mindre grupper genomförs också dagligen för att jobba med mer specifika områden.

 

Den anpassade verksamheten är en stor omställning för oss. Det är dock en omställning som krävs för att minska smittspridningen i samhället. Vi har behövt tänka om och tänka nytt. Kansliet har skapat varierat material som ledarna har tillgång till och vi har uppdaterat hemsidan med tips på träning utomhus. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Vi har skapat olika rörelseutmaningar som inte bara finns till våra ledare, utan finns även för att uppmuntra er att träna utomhus.

 

Avslutningsvis vill jag, Ebba, tacka hela kansliet, alla ledare, gymnaster och föräldrar för ert engagemang i denna nödvändiga omställning av verksamheten. Jag ser en stor passion till vår idrott, gymnastiken. Ni ledare gör ett otroligt viktigt arbete just nu med att hålla barn och ungdomar fysiskt aktiva. Att se hur ni anpassar träningarna efter de nya förutsättningarna värmer. Tack till alla peppande mejl och samtal vi tar emot från er föräldrar. Gemenskap och ett sammanhang är idag viktigare än någonsin!


Glad Påsk önskar

Täby Gymnastikförening

 

Frågor & Svar COVID-19
2020-03-30 12:29
Vi har samlat ihop informationen gällande COVID-19 för att ni enkelt ska hitta den senaste informationen.Inställda evenemang VT20
2020-03-27 14:28
På grund av rådande situation med COVID19  är följande evenemang inställda inför vårterminen 2020:

 • Påsklovslägret v.16 (beslut taget 17 mars)
 • Täbypokalen 25-26 april (beslut taget 17 mars)
 • Våruppvisning 9 maj (beslut taget 24 mars)
 • Sommarläger 13-18 juni (beslut taget 14 april)

Tidigare regeringsbeslut 11 mars om sammankomster med max 500 deltagare har ändrats av regeringen 27 mars och har då minskats till 50 personer.

/Ebba Cedrum, Verksamhetschef
26 mars: Uppdaterad information COVID19
2020-03-26 14:30

ANPASSAD VERKSAMHET FRÅN 28/3

 

Verksamhetschef och styrelse har fattat nytt beslut för en ny period gällande verksamheten med hänsyn till COVID19. Beroende på fortsatt utveckling kan andra beslut komma att fattas med kort varsel. Verksamheten öppnas igen efter stängd period, men ska bedrivas under alternativa former.

 

Täby GF strävar efter en så trygg miljö som möjligt för våra aktiva, såväl barn som vuxna. De är vår högsta prioritet. Vi vill också stå för hälsa och välmående för alla våra aktiva. Alltsedan 2 mars har vi tillämpat försiktighetsprinciper i våra förebyggande åtgärder, men tyvärr är det nu konstaterat att pandemin kommer finnas omkring oss under en längre tid. Vi vill som förening istället hitta nya lösningar för fortsatt rörelse och glädje, trots begränsande rekommendationer från framför allt Folkhälsomyndigheten.

 

Omställningen av verksamheten kräver planering, dialog och samordning mellan kansliet och ledare, men också en ödmjuk inställning inför den nödvändiga förändringen. Uppstart kommer därför ske i flera steg och utvecklas allteftersom. Konstruktiva inspel till detta förändringsarbete välkomnas mer än gärna!


Mer information har skickats ut till samtliga aktiva i vår förening.


Alla grupper kommer att få ytterligare information via mejl från sina ledare/kansli om de anpassade träningarna framöver.


Nya inriktningen gäller samtliga sammankomster inom verksamheten inklusive mindre möten för kansli, styrelse och föräldragrupper.

 

Tidigare beslut om att ställa in gruppers deltagande i tävling och läger samt ledares deltagande på utbildningar fortsätter att gälla fram till och med söndag 12 april 2020. Beroende på fortsatt utveckling tas nya ställningstagande om förlängning av ovanstående beslut.

 

Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida.


Vid frågor om taget styrelsebeslut kontakta styrelsen@tabygf.com.

 

Vid frågor kring verksamheten kontakta verksamhetsansvarig@tabygf.com.


Med varma hälsningar,

Styrelsen och Verksamhetschef

Täby GFRiktlinjer för idrottsverksamhet från Folkhälsomyndigheten

Information från Svenska Gymnastikförbundet


12 mars: Uppdaterad information COVID19
2020-03-12 22:00

UPPDATERING 12 MARS


STÄNGD VERKSAMHET FRÅN 13/3

 

Täby GF strävar efter en så trygg miljö som möjligt för våra aktiva, såväl barn som vuxna. De är vår högsta prioritet. Vi vill också stå för hälsa och välmående för alla våra aktiva. Vi har tillämpat försiktighetsprinciper i våra förebyggande åtgärder sedan 2 mars. Vi ser anledning att nu vidta större insatser.


Med en utvecklad pandemi vill Täby GF vara en del av lösningen i att minska takten på smittspridning i Stockholm. Styrelsen har tillsammans med verksamhetschef idag fattat ett beslut att stänga all verksamhet från 13 mars och 2 veckor framåt.


Beslutet omfattar all verksamhet i Täby, Vallentuna och Österåker och gäller i två veckor från fredag 13 mars 2020 till och med fredagen den 27 mars 2020.


Beslut är också taget att gruppers deltagande i tävling och läger samt ledares deltagande på utbildningar ställs in den kommande månaden, från fredag den 13 mars 2020 till och med söndag 12 april 2020.


Mer information har skickats ut till samtliga aktiva i vår förening.


Beroende på fortsatt utveckling tas nya ställningstagande om förlängning av ovanstående beslut. 


Precis som tidigare sker löpande kommunikation via mejl och på vår hemsida. Vid frågor om taget styrelsebeslut kontakta styrelsen@tabygf.com.


Vid frågor kring verksamheten kontakta verksamhetsansvarig@tabygf.com.


Med varma hälsningar,

Styrelsen och Verksamhetschef

Täby GF


Värdevecka KOMPETENS
2020-03-12 09:14
Mer information kring värdeveckan hittar ni här: Träningsbok
Sportlovskul i Täby Centrum
2020-03-04 10:49

I söndags kunde ni träffa oss i Täby Centrum när de hade en helg full av roliga aktiviteter som utmanade både kropp & knopp. Vi hade en enklare motorikbana för yngre barn på plats och det var full aktivitet från start. Det var härligt att se alla barn som var nyfikna på redskapen!


Om intresset att börja med gymnastik hos oss finns, så kommer anmälan till höstens grupper att öppna i augusti.


Träffa oss i Täby Centrum
2020-02-27 09:06
Under sista helgen på sportlovet har Täby Centrum SPORTLOVSKUL! Det kommer finnas en massa olika roliga aktiviteter för kropp och knopp.

Vi kommer finnas på plats på söndag 1 mars kl.10.00-16.00 på stora inomhustorget i Täby Centrum! Vi kommer ha en motorikbana för yngre barn, hoppas vi ses!


Värdevecka GLÄDJE
2020-02-07 09:57
 
Coachande föräldraskap
2020-01-22 12:26
 
God Fortsättning 2020!
2020-01-08 12:54
Varmt välkomna tillbaka till ännu en termin i gymnastikens tecken!
Vi på kansliet håller på att gå igenom våra inkorgar och besvarar mail så snart vi har möjlighet. Många frågor som vi tar emot besvaras på hemsidan.

Träningsgymnastik - Vanliga frågor
Gymnastikskola - Vanliga frågor

Nya telefontider för Träningsgrupperna
Från och med januari 2020 (v. 3) så är det nya telefontider för att komma i kontakt med kansliet gällande Träningsgrupperna.

Tisdag & onsdag, kl.11.00-13.00

Telefon: 08-768 82 44 (växel)  Ingen telefontid röda helgdagar


Välkomna till en glädjefylld gympatermin!

Ny logga
2019-12-04 11:14
På årsmötet klubbades föreningens nya logga igenom!

Det är en uppdaterad version av den gamla loggan, där vi också valt att lägga in föreningens viktiga värdeord; GLÄDJE - GEMENSKAP - KVALITET - KOMPETENS.

Hemsidan är uppdaterad med loggan och vi kommer successivt att implementera loggan på olika sätt i verksamheten.
Information om anmälan till träningsgrupperna vårterminen 2020
2019-11-18 16:06
Nu finns det uppdaterad information angående anmälan till träninsgrupperna.

Tack för senast!
2019-11-15 09:45
Ladda album (+2 bilder) >>
Norrtälje GF - GT Vikingarna
Vi vill tacka alla som deltog under RegionTrean och RegionFyran lördag 9 november för en fantastisk tävlingsdag! Det bjöds på gymnastik på hög nivå från våra deltagande lag!

Stort grattis till Norrtälje GF som kammade hem segern i RegionFyran och GT Vikingarna i RegionTrean!

Täby GF hade två deltagande lag med. Lag 1 tog sig vidare till final och kom där på en 5:e placering. Lag 2 var enbart två placeringar ifrån finalen. Grattis till både ledare och gymnaster!

Vi vill även rikta ett STORT TACK till alla fantastiska funktionärer. Utan er går det inte att arrangera ett så stort evenemang där allt flyter på så bra. Ni är arrangemangets hjältar!

Tack också till Gymnastikförbundet Öst för förtroendet att genomföra ytterligare en regionstävling!
Anmälan till träningsgrupper under vårterminen 2020
2019-11-12 14:55
Anmälan till träningsgrupperna under vårterminen 2020 öppnar måndag den 16 december kl 10.00 för nya medlemmar.
Lördag 9 november står vi som arrangör till RegionTrean & RegionFyran i Region Öst!
2019-10-10 10:41
Ladda album (+2 bilder) >>
Täby Gymnastikförening kommer arrangera Regiontrean och Regionfyran 2019 i samarbete med Gymnastikförbundet Öst. Tävlingen kommer att genomföras lördag 9 november.

Vi hälsar samtliga anmälda lag varmt välkomna! Vi ser fram emot spännande tävlingar för Region Öst!

Datum: 9 november, 2019
Plats: Tibblehallen

Tibblehallen
077-158 60 00

183 36 Täby


Entré

Inträde vuxen: 80 kr 

Inträde 5–15 år: 50 kr 

Inträde under 4 år: gratis


Café

Det kommer finnas en öppen kiosk som drivs av Medley i nära anslutning till tävlingen.


Parkering

Tibble Sportcentrum ligger nära Täby Centrum, ett av Sveriges största inomhuscentrum. I Täby Centrum finns det många butiker och restauranger m.m. för er som vill besöka under dagen.


Det finns ca 2700 parkeringsplatser i anslutning till Täby Centrum, där de erbjuder besökare 2 timmar fri parkering. Som medlem i Täby Centrum får du 4 timmars gratis parkering (behöver registreras innan). Från Täby Centrum tar det 5–10 minuter att gå till Tibble Sportcentrum.


Vid parkeringarna närmast Tibble Sportcentrum är det enbart 3 timmars parkering med P-skiva.


Har ni några frågor maila till ttkost@gymnastik.se eller tavling@tabygf.com.

Ny styrelse 2019/2020
2019-10-04 12:35

Efter årsmötet, 30/9, valdes en ny styrelse in. Klicka här!


Vi vill tacka avgående styrelsemedlemmar Effie Andersson, Torbjörn Westman, Mats Hagberg och Ann Kjellberg för sitt fina arbete i föreningen! Tack Birgitta Kaasik för att du deltog som mötesordförande.


Nu ser vi fram emot kommande verksamhetsår!

Vill du kombinera truppgymnastik med dina gymnasiestudier?
2019-09-30 14:35
Provträningarna sker i Mörbyhallen, Danderyd.
Inget höstlovsläger 2019
2019-09-30 13:33
I år kommer vi tyvärr inte kunna erbjuda höstlovsläger likt tidigare år. Vi kommer att byta ut vår ena hoppgrop i Vallatorpsskolan under höstlovet, vilket då inte möjliggör läger samtidigt.

/Kansliet
Avslutat sponsorskap Volkswagen Täby
2019-09-26 14:12
Vi har sedan 1,5 år tillbaka varit sponsrade av Volkswagen Täby med två bilar, vilket vi har uppskattat väldigt mycket. Bilarna har använts under tävlingar, läger, utbildningar.

Vårt sponsoravtal har löpt ut och Volkswagen Täby kommer inte att förlänga det. Vi har lämnat tillbaka båda bilarna.

Vi vill tacka VW Täby för sponsortiden!

Har ni några funderingar kring det här går det bra att kontakta föreningens verksamhetschef, Ebba Cedrum ebba@tabygf.com.
Kom och köp vår föreningsdräkt!
2019-09-12 10:43
Tillsammans med Gympasport har vi nu tagit fram en föreningsdräkt!

Saknar du något att träna i under kommande terminer och är intresserad av att komma och prova/köpa vår dräkt för 440 kr, är du varmt välkommen att kontakta agnes@tabygf.com!

Psst! Kom ihåg att vi endast har ett begränsat antal dräkter inne i lager så ta chansen nu innan de hinner ta slut!
Beslut om registerutdrag
2019-09-09 12:06
Information från Svenska Gymnastikförbundet & Riksidrottsförbundet (RF)

"Från och med 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag i föreningen samt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Detta enligt beslut från Riksidrottsmötet 2019."

Täby Gymnastikförening har begärt in begränsade registerutdrag för ledare/hjälpledare som är över 18 år sedan hösten 2018. Vi tycker att det är en självklarhet att göra det och vi välkomnar beslutet från Riksidrottsmötet.

Att vara ledare i en idrottsförening är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet. Täby Gymnastikförenings styrelse och verksamhetschef har ett stort förtroende för våra ledare och det fina arbete de gör för våra gymnaster. Vi som förening vill att alla våra medlemmar ska känna sig trygga med att vara delaktiga i vår verksamhet och att de fortsatt ska ha förtroende för ledningen och våra ledare. Vi har hittills inte haft någon incident i vår förening, såvitt känt, utan vi arbetar förebyggande med att säkerställa en trygg miljö för våra medlemmar. Genom att ha denna kontroll tror vi att både förtroendet för oss som organisation stärks men också att vi betraktas som en god förebild för andra ungdomsföreningar i Sverige.

Alla ledare/hjälpledare som är över 15 år under 2019 kommer att få information från föreningens verksamhetschef inom kort att det är dags att lämna in sitt begränsade registerutdrag.

Lämnade man in hösten 2018, behöver man inte lämna in igen. Processen under hösten 2019 gäller enbart nya ledare/hjälpledare i föreningen. Sen sker kontroller vartannat år.
Ledarkonferens
2019-09-03 10:05
I söndags samlades ett 40-tal ledare i olika åldrar för att tillsammans starta höstterminen på bästa sätt.

Under den här veckan träffas ledarteamen i träningsgrupperna för att förbereda inför första tillfället.

Nästa vecka (v 37) börjar träningsgrupperna. Varmt välkomna!
Årsmöte 30 september kl.19.00
2019-08-28 13:00
Varmt välkomna till föreningens årsmöte måndagen den 30 september kl 19:00 i Vallatorpshallen.

I år söker vi dig som antingen:
 • kan hantera ekonomi, antingen som kassör eller revisor
 • har erfarenhet av ledarskap/ organisation
 • vill sitta i valberedningen kommande mandatperiod

Oavsett om du har tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller ej så är Du hjärtligt välkommen. Det är meriterande och kul att medverka i Täby GF.

Hör gärna av er till valberedningens sammankallande Sofia Cerwall 0733-272873 eller sofia.cerwall@ericsson.com om ni vill vara med, veta mer eller tipsa om någon bra person som kan hjälpa föreningen.


Väl mött
Terminsdata träningsgrupper
2019-08-26 15:16
Höstterminen för träningsgrupperna startar vecka 37 och slutar vecka 49.
Uppehåll för höstlov vecka 44.

På grund utav byte av hoppgrop under höstlovet kommer det inte vara något läger vecka 44.

Det är cirka 12 träningstillfällen per termin.


Välkomna till en glädjefylld gympatermin!


Anmälan öppnar den 15 augusti kl.10.00
2019-08-15 09:02
Anmälan för nya medlemmar till träningsgymnastiken, barn & ungdom öppnar torsdagen den 15 augusti kl.10.00. Schema för respektive kommun och anmälningsformulär finns överst på hemsidan under menyn TRÄNINGSGYMNASTIK/BARN & UNGDOM

Välkomna!
Välkommen Michael!
2019-07-12 16:25
Vi vill hälsa Michael Hyung Suk Johansson varmt välkommen till vår förening! Under de senaste åren har Michael varit tränare på Island, i augusti kommer han till Täby GF som föreningens nya tränare.

Varmt välkommen till Täby-familjen!

Hälsning från Michael
Hejhej,
Glad, positiv, energirik är tre av de egenskaper jag själv skulle lyfta fram om någon frågade mig. Ser mycket fram emot att få jobba med denna förening som jag ser stor potential i. Som arbetskamrat är jag väldigt rak med mina tankar och öppenhet, ärlighet och kommunikation går hand i hand om man frågar mig.
Glad Sommar!
2019-07-05 09:08
Kansliet har sommarstängt fram till den 8:e augusti.

Önskar er alla en GLAD SOMMAR med många kullerbyttor, handståenden och hjulningar!
Uppdatering av SportAdmin
2019-06-19 08:45
Nu är det dags att knyta ihop vårterminen och förbereda inför ett nytt träningsår och vi har lite nyheter att informera er om.

Vi har idag ett automatiserat och digitalt föreningssystem som nu är uppdaterat. Det kommer skapa ännu bättre förutsättningar för att utveckla vår verksamhet. Detta innebär som tidigare att du som medlem kommer att kunna betala dina avgifter via fler digitala betalningsmetoder – en smidigare upplevelse för dig och en enklare hantering för oss.

Så fort du har betalt din Medlemsavgift får du tillgång till en oas av smarta funktioner i SportAdmins MedlemsApp!

En administrationsavgift mellan 9 - 59 kr, beroende på beloppet, per betalning tillkommer.

Önskar er en Glad Sommar och vi ser fram emot ett nytt träningsår och många roliga träningar!

Information anmälan, Träningsgrupper/Barn & Ungdom
2019-06-18 20:47
Återanmälan till hösten 2019 för befintliga medlemmar som har gått i en grupp under våren 2019 öppnar onsdagen den 19 juni kl 10.00.

Ett separat mail med information om höstterminen har skickats till alla befintliga medlemmar. Kolla er skräppost om ni inte hittar något.

Anmälan för befintliga medlemmar kommer att stängas 4 augusti kl.20.00.

Lördag 10 augusti, kl.10.00 kommer samtliga grupper öppna för bokning för befintliga medlemmar.

Anmälan för nya medlemmar öppnar torsdag 15 augusti, kl 10.00.

Stor tävlingshelg Riks1, Riks4, Riks5
2019-05-21 09:01
Ladda album (+6 bilder) >>
Helgen 18-19 maj åkte ett stort gäng från Täby GF till både Halmstad och Göteborg för att tävla i Riks1, Riks4 och Riks5.

Trupperna på plats i Göteborg var TTy1, Trupp-18 och RT. De ställde upp med totalt fyra lag på Riks4 och Riks5. För många av tjejerna var det första gången på rikstävling med bussresa och allt därtill. RT tog sig vidare till final i Riks5 och placerade sig på en fjärde plats!

Vår elittrupp, Teamgym Norrort, var på plats i Halmstad. Deras svåra och varv och fina fristående resulterade i en tredje placering!

Grattis alla gymnaster och ledare!
11 maj fyllde vi Tibble Sportcentrum
2019-05-13 09:41
Ladda album (+6 bilder) >>

Lördag 11 maj var det dags att samla stora delar av vår förening i Tibble Sportcentrum för den årliga Våruppvisningen. Täby GF firar i år 60 år och därför ställde vi till med tre fartfyllda födelsedagskalas med gymnastik på alla olika nivåer!

 

Födelsedagskalaset genomsyrades av våra värdeord; glädje, gemenskap, kvalitet och kompetens. Det var fantastiskt att se vårt stora åldersspann av gymnaster och vår bredd i föreningen. Gymnaster med olika kunskaper var inne på golvet samtidigt, givetvis i föreningens färger blå, vit och svart, och visade fullsatta läktare vad de kan och har lärt sig under terminernas gång. Det var verkligen full fart från början till slut. Vi fick även se gamla dräkter och overaller återupplivas!

 

Tack till all publik som kom och tittade!

Tack till alla funktionärer som hjälpte till!

Tack till alla gymnaster som ville vara med!

Tack till alla våra fantastiska ledare som tar hand om våra gymnaster!

 

Ett extra stort TACK till Cecilia, Alva och Loise som har planerat och genomfört uppvisningarna tillsammans med alla anställda på kansliet!


Alla tre uppvisningar har blivit filmade, när filmerna är klara så kommer ni få ta del av dem.


Ebba Cedrum

Verksamhetschef

Klädförsäljning Våruppvisning
2019-05-10 13:11
Ladda album (+2 bilder) >>
Imorgon på våruppvisningen kommer ni kunna handla produkter från Gympa Sport, där det kommer finnas ett stort utbud av fina produkter.

Vi har tagit fram den här nya föreningsdräkten tillsammans med Gympa Sport som även levererar våra tävlingsdräkter.

På uppvisningen kommer det finnas ett begränsat antal i storlekarna. Tar storlekarna slut på plats går det bra att beställa i en webbbutik (fram till 15 maj). Det finns även andra produkter i webbutiken att handla.

Föreningsdräkt
Pris: 440 kr
Betalning sker med swish.
Våruppvisning 11 maj
2019-05-03 13:33
Föreningens årliga våruppvisningen kommer vara lördagen den 11 maj i Tibblehallen. Vi samlar föreningen och visar upp våra fantastiska gymnaster!

Årets tema är:
FÖDELSEDAGSKALAS FÖR TÄBY GYMNASTIKFÖRENING 60 ÅR!

Showtider
Show 1: kl.10.30-11.20 (insläpp från kl.10.00)
Show 2: kl.14.00-14.50 (insläpp från kl.13.30)
Show 3: kl.17.30-18.20 (insläpp från kl.17.00)

Inträde (kontant betalning eller med swish)
Vuxen: 50 kronor
Barn (7-15 år): 20 kronor

Plats: Tibble Sportcentrum

183 36 Täby


Café

Det kommer finnas en öppen kiosk som drivs av Medley i nära anslutning till tävlingen.


VARMT VÄLKOMNA!
Täbypokalen & Regionstävlingar
2019-05-02 21:40
Ladda album (+6 bilder) >>

Täbypokalen, 27 april

Lördag 27 april arrangerade vi, för 10:e året i rad, vår egen föreningstävling Täbypokalen i Tibble Sportcentrum. Över 40 lag deltog med spännande tävlingar från morgon till kväll. I år hade vi två olika klasser, TP-åttan och TP-sjuan. Det var så härligt att se alla gymnaster och ledare på golvet tillsammans för att göra det vi alla älskar, gymnastik! Vilka prestationer och vilken glädje vi fick uppleva tillsammans med er.


Stort tack till alla deltagande lag att ni kom till oss och grattis till alla lag som vann grenseger och totalseger. Tack till alla gymnaster, ledare, funktionärer och publik som kom och besökte oss under dagen. Ett extra stort tack till alla ni fantastiska domare som gör tävlingen möjlig!


Resultat finns på vår hemsida (Arrangemang – Täbypokalen 2019).

Vi ses 2020!


RegionFemman och RegionSexan, 27-28 april

Söndag 28 april arrangerade vi, tillsammans med Region Öst, RegionSexan i Tibble Sportcentrum. Grattis till Saltsjöbadens IF som knep första platsen! Tack till alla deltagande lag!


Tack till GF Öst, vår egen styrelse, alla funktionärer, gymnaster, ledare och publik som kom och besökte oss under tävlingsdagen. Ett extra extra stort TACK till alla domare som gjorde tävlingen möjlig, ni är helt fantastiska!

Täby GF hade flera grupper representerade på RegionFemman i Storängshallen, Huddinge och RegionSexan i Tibble Sportcentrum, Täby. Och vilka fantastiska prestationer vi har sett!


En finalplats i RegionFemman (Huddinge) för Trupp RT och två finalplatser i RegionSexan (Täby) för Trupp Bas15! I RegionFemman hade vi också ett lag från Trupp 18 som var precis utanför finalplats. Stort grattis till alla gymnaster och ledare för era fantastiska prestationer! Heja Täby GF!


Resultat finns här

RegionSexan

RegionFemman

Täby Gymnastikförening 60 år!
2019-05-01 08:24
Hurra för vår förening, 60 år i år!
Täbypokalen & Regionsexan
2019-04-12 10:39
Ladda album (+2 bilder) >>
Helgen 27-28 april är det dags för en stor arrangemangshelg för föreningen!

Lördag 27 april anordnar vi, för 10:e året i rad, Täbypokalen. Täbypokalen är en föreningstävling där vi välkomnar över 40 lag för att ha roligt och tävla. På tävlingen kommer vi se Täby GFs tävlingsgymnaster i åldrarna 7-12 år ställa upp med flera lag.

Söndag 28 april är vi medarrangörer till Regionsexan, där 25 lag deltar. Täby GF har två lag från samma grupp med.

Klart ni kommer och hejar!

Plats: Tibble Sportcentrum

183 36 Täby


Café

Det kommer finnas en öppen kiosk som drivs av Medley i nära anslutning till tävlingen.


Mer information hittar ni på respektive tävlings sida:

Täbypokalen

Regionsexan

Glad Påsk
2019-04-12 10:00
Ingen telefontid under påsklovet.
 
Föreningsbrev
2019-03-11 15:26
Föreningens första gemensamma infobrev är nu publicerat! Infobrevet är till alla våra medlemmar där vi informerar om föreningen, vilka som arbetar på kansliet, om våra två olika sektioner och vilka arrangemang vi har under våren 2019!

Trevlig läsning!
Ändrade telefontider Trupp
2019-03-05 10:59
Från och med vecka 10 så ändras telefontiderna för Trupp.

Nya tider:
Tisdag & torsdag, kl.13.00-15.00

//Kansliet
Sportlov 2019
2019-02-22 10:36
 
Ursäkta röran, vi bygger om!
2019-02-18 09:32
Just nu pågår en ombyggnation av information på hemsidan för att göra det enklare för er att hitta den information som ni söker efter. Arbetet kommer att pågå under vecka 8-9. Vi hoppas på er förståelse under ombyggnationen och vi hoppas vi har en hemsida som gör det lättare för er att söka information när vi är klara.

//Kansliet
Kom och testa vår nya profilkollektion!
2019-02-15 13:24

Vi kan nu stolt presentera Täby Gymnastikförenings nya profilkollektion! Måndag den 18/2 samt tisdagen den 26/2, bjuder vi in er till att komma på provtillfälle.


Var?
I Vallatorpshallen
Klövervallsvägen 81, Täby

När?
18/2: 19.00 - 21.00 (19.15 uppvisning av kollektionen)
26/2: 15.00 - 16.30

Under tillfällena kommer det finnas möjlighet att prova och köpa våra nya profilkläder och profilprodukter. Är ni intresserade av att köpa något från vår kollektion kommer vi ta emot betalningar via swish.


Nedan kan ni se vilka kläder/produkter samt vilka storlekar vi kommer ha på plats. Vi har endast ett begränsat antal under tillfällena och säljer därför kläder och produkter så långt lagret räcker.

Profilkläder

- Hotpants
  130, 140, 150, XXS, XS/36, S/38, M/40, L/42

- Shorts
  130, 140, 150, 160, XS/36

- Tights flick/dam
  130, 140, XXS, XS/36, S/38, M/40, L,42

- Linne flick/dam
  130, 140, XXS, XS/36, S/38, M/40, L/42

- Linne pojk/herr
  130, 140, 150, XXS, XS/36, S/38

- Teambyxa
  130, 140, 150, XXS, XS/36, S/38, M/40, L/42

- Teamjacka flick/dam
  130, 140, 150, XXS, XS/36, S/38, M/40, L/42


Profilprodukter
-       Ryggsäck
-       Bag


Utöver våra provtillfällen kommer vår profilkollektion finnas tillgänglig på webbshoppen.

Webbshopen är nu öppen t.o.m. söndagen den 10 mars och leverans sker senast under vecka 16. Under resterande perioder är shopen stängd och inga produkter produceras eller levereras ut till kund.


Frågor som berör system eller produkter, maila: joakim@activeapparel.se

På våra sociala medier kommer ni under dagen få "sneakpeaks" på kollektionen!

Facebook: Täby GF

Instagram: tabygf


Med vänlig hälsning,
Täby Gymnastikförening

Anmälan stängd vårterminen 2019
2019-02-11 11:22
Vi har nu stängt anmälan för våra barn- och ungdomsgrupper vårterminen 2019. De flesta grupper är redan fullbokade och vi har en lång kö på reservlistan.

När anmälningarna för höstterminen kommer att öppnas så kommer vi att meddela det via hemsidan.
Läger VT19
2019-02-05 13:38
Nu är datumen för alla läger under vårterminen 2019 satta!

Datumen, samt mer information om våra läger, kan ni hitta via länken nedan.

http://www.tabygf.com/start/?ID=208102

Vid frågor, kontakta agnes@tabygf.com.
Anmälan till vårterminen 2019 öppnar den 17 december
2018-12-16 22:03
Måndagen den 17 december kl 09.00 öppnar vi anmälan till barn- och ungdomsgymnastiken för vårterminen 2019 för nya medlemmar.

Information om våra grupper i Täby, Vallentuna och Österåker samt anmälningsformulär hittar ni under Barn & Ungdomssektionen.

Vårterminen börjar vecka 4 och slutar vecka 18.

Välkomna!
Vi arrangerar Regionsexan 2019
2018-12-12 16:19
Täby Gymnastikförening kommer att arrangera Regionsexan 2019 i samarbete med Gymnastikförbundet Öst. Tävlingen kommer att genomföras under samma helg som vår egen föreningstävling Täbypokalen.

Vi har ett maxtak på 24 lag, så in och säkra er plats redan nu.

Vi hälsar alla varmt välkomna till Tibblehallen i Täby!


Juluppvisning 2018
2018-11-29 11:44
Den 15 december är det äntligen dags för årets Juluppvisning, hoppas vi ses där!
Nyårsläger 2019
2018-11-26 14:54
Nu är anmälan till vårterminens nyårsläger öppen!

Se länk till direktanmälan nedan. Kom ihåg att ni behöver vara inloggade för att kunna genomföra anmälan.


Vid frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till agnes@tabygf.com

Volkswagen Täby bjuder in till en medlemsdag
2018-11-19 14:06

Lördag den 1 december är det dags för den populära medlemsdagen på Volkswagen Täby, kl.11.00-16.00!

Volkswagen Täby sponsrar och samarbetar med flertalet idrottsföreningar och aktörer inom främst Täby, men även kranskommuner.


De bjuder in alla medlemmar i dessa föreningar till en medlemsdag full med aktiviteter för barn och vuxna, och där du som är i behov av att antingen serva din bil, eller köpa ny bil, kan göra en riktigt bra affär just denna dag. Tack vare det fina samarbete vi har!

Mer information och anmälan till medlemsdagen hittar HÄR!

Vi är otroligt glada att vara en del i det här sammanhanget med andra framgångsrika idrottsföreningar! Tack Volkswagen Täby att ni ser till att vi far fram tryggt och säkert på vägarna!

KM High Five 10/11 - 2018
2018-11-01 11:32
 
Höstlov
2018-10-26 09:20
 
Höstlovsläger 2018
2018-10-02 11:54
Lägret för barn- och ungdomsgrupper är redan fullbokade!
För att ställa er på kölista mailar ni till trupp@tabygf.com.

Blir det möjlighet att erbjuda plats så kommer kansliet höra av sig till er!

Mer information hittar ni här.
Årsmöte 2018 söndag 30 sept 16:00
2018-08-27 07:42
Välkomna till föreningens årsmöte söndagen den 30 september kl 16:00 i Vallatorpshallen.

Vi behöver få in fler nya krafter i styrelsen som kan ta föreningen till nästa steg. Någon med ekonomiskt sinnelag, en person med erfarenhet av ledarskap/ organisation, någon som är duktig på marknadsföring/ profilering. Det är både inspirerande, meriterande och kul att medverka i Täby GFs styrelse. Hör gärna av er till valberedningen Peter Aronsson 070-856 27 24 om ni vill vara med, veta mer eller tipsa om någon bra person som kan hjälpa föreningen i styrelsen.   

Handlingar inför årsmötet kommer finnas tillgängliga en vecka innan mötet.

Ordförande 

Erik von Essen
Kom på söndag 26/8 till kanalens dag!
2018-08-23 14:33
Ladda album (+1 bilder) >>

Kom och träffa oss i Österåker på kanalens dag söndag 26/8 mellan 10-17!

Vill ni ta del av hela programmet som denna folkfest erbjuder hittar ni tidningen digitalt www.akersbergakanalen.se i tidningen på höger sida. 

 

Det finns något för alla! Tivoli, företagspark, föreningspark, politiker, foodcourt och bygdemarknaden bland annat.

Kom förbi oss och säg hej om ni vill veta mer om gymnastik

 

Hälsnigar,

Täby gymnastikförening

Ledarkonferens 2018
2018-07-13 11:30
Det är dags att boka in höstens kick-off för samtliga ledare i föreningen!

Lördag 25 augusti
Kl.9-16 på Scandic i Täby
Vi har bjudit in SISU/Stockholmsidrotten för att prata om Strategi 2025.

På eftermiddagen kommer föreningens verksamhetschef att prata om vad som händer i föreningen just nu och inom 5 år.

Lördag 8 september
Teori och praktik i Vallatorpshallen
Kl.09.00-13.00
Träningsupplägg, mottagning och passningsteknik.

Mer information om respektive dag kommer!
Alla ledare ska ha fått en kallelse till respektive dag. Saknar ni en kallelse? Kontakta trupp@tabygf.com.
Reviderat truppschema
2018-07-11 21:32
Nu finns det ett reviderat truppschema för Täbylagen.
Ni hittar det under truppsektionen, dokument.

Det reviderade schemat är framförallt gjort utifrån att kunna bibehålla ledare som är aktiva i flera grupper, samt att vi inte vill ha fyra lag som går omlott en hel timme i bergtorp.
Alla lag efter bas/ut har lika många träningstillfällen till skillnad från andra år. Detta är ett av stegen i vår omorganisation. Det ska inte spela någon roll vad ens lag heter och därför få färre träningar. Även namn kan komma att ändras, det är något vi redan börjat med.
På fredagar finns en öppen träning som är för de som vill träna en dag extra, den är öppen för RT upp till TTä2.
SM 2018
2018-07-07 09:51
Ladda album (+2 bilder) >>
Idag är det äntligen dags, SM 2018 i truppgymnastik!

På plats har vi våra äldsta och bästa gymnaster från Teamgym Norrort (samarbete Täby GF och Järfällagymnasterna).

Damernas tävling börjar kl.12.00 och kommer streamas på Svenska Gymnastikförbundets Youtube-kanal. Ta chansen för en stund inomhus och heja på laget!

SM-veckan går av stapeln i Helsingborg och truppgymnastiken är en av de sista sporterna som kommer avgöras.

Vi vill rikta ett stort TACK till vår fantastiska sponsor Volkswagen Täby som ger laget möjligheten att ta sig fram säkert till tävlingar, läger och träningar!
GLAD SOMMAR
2018-07-01 08:30
 
Schema för truppsektionen
2018-06-27 20:26
Nu kan ni ta del av schemat för truppsektionen
Ni går in på truppsektionen och hittar schemat under dokument

Glad sommar och stort GRATTIS SVERIGE till dagens match och vinst i gruppspelet!
Nu ser vi fram emot SM i gymnastik 7 juli där Täby självklart är med

Anmälan till höstterminen öppnar den 25 juni
2018-06-25 08:49
Måndagen den 25 juni kl.09.00 öppnar vi anmälan till barn-och ungdomsgymnastiken för höstterminen 2018 för nya medlemmar. 

Information om våra grupper i Täby, Vallentuna och i Österåker samt anmälningsformulär hittar ni under Barn- och ungdomssektionen.

Höstterminen börjar vecka 37 och slutar vecka 49. 

Välkomna!
USM 2018
2018-06-04 09:52
Ladda album (+4 bilder) >>
Helgen 2-3 juni arrangerades Ungdoms SM i Ystad. På plats hade föreningen två tävlande lag från våra elittrupper. Av 29 tävlande lag så var det bara 5 föreningar som ställde upp med två lag.

Båda lagen genomförde en väldigt fin tävling med höga utförandepoäng i alla tre grenar! För de som satt i publiken var det en fröjd att se tjejerna och deras fina varv och den glädje som fanns på tävlingsgolvet.

Lagens fina prestationer resulterade i en 11:e plats för Lag 1 och precis utan finalen. Lag 2 kom på en 18:e plats.
Täby GF har anställt en verksamhetschef
2018-06-01 13:34

Föreningen har idag över 1700 aktiva medlemmar i tre kommuner (Täby, Vallentuna, Österåker). Våra yngsta gymnaster är 3 år och våra äldsta är nu över 20 år. Vi har ett fantastiskt stort spann på våra medlemmar! Utöver det har vi över 200 ideella ledare som varje dag tar hand om, stöttar och lär våra gymnaster gymnastikens olika moment.

 

På kansliet har vi idag fyra anställda och en teknisk tränare i truppsektionen. Inom 6 år kommer Täby GF ha tillgång till två specialanpassade hallar för truppgymnastik, en i Täby och en i Åkersberga. Med de utmaningar som föreningen har framför sig så har det blivit läge att anställa en verksamhetschef. En verksamhetschef som ansvarar för hela föreningen och i vilken riktning den ska i framtiden tillsammans med styrelsen. Föreningens nya verksamhetschef är Ebba Cedrum. Ebba har tidigare suttit på kansliet och tagit hand om truppadministration och samordning av bl.a. föreningens olika arrangemang och läger.


Som ny truppadministratör har vi anställt Mia Vestberg. Hon kommer framöver ha hand om alla trupp- och lägerfrågor. Vi hälsar Mia varmt välkommen till TGF-kansliet!

Vi söker tränare!
2018-05-30 18:38

 Till hösten 2018 söker vi en eller flera tränare, varav minst 1 på heltid som vill få en anställning hos oss! Du kanske vill kombinera studier med att jobba som tränare?


Är det Dig vi söker? Eller känner Du någon som kan vara intresserad?
Läs hela annonsen nedan:
Hantering av personuppgifter
2018-05-25 00:03
Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregistret, fördela ekonomiskt stöd eller arrangera tävlingar.

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har vi uppdaterat våra medlemsvillkor, samt kompletterat med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt vilka personuppgifter vi hanterar, varför vi hanterar dem och vilka rättigheter du har som medlem.

Klicka dig vidare via länken nedan för att komma till alla dokument.
Lördag den 5 maj fyllde vi Tibble sportcentrum under 3 fartfyllda uppvisningar!
2018-05-09 08:13
Ladda album (+5 bilder) >>
Föreningen har växt så mycket de senaste åren och nu har vi ca 1700 medlemmar i tre olika kommuner (Täby, Vallentuna, Österåker). Under vår årliga våruppvisning samlar vi ihop föreningen för att tillsammans visa upp oss, i år med temat High School Musical.

Vi fick se gymnaster från 6 år upp över 20 år på golvet. Det var fantastiskt roligt att se vårt stora åldersspann och vår bredd i föreningen. Gymnaster med olika kunskaper var inne på golvet samtidigt och visade vad de kan och lärt sig under terminens gång. Det var full fart från början till start!

Tack till all publik som kom och tittade!
Tack till alla gymnaster som ville vara med!
Tack till alla våra fantastiska ledare som tar hand om våra gymnaster!

Och Tack till Sofia, Erika & Felicia som planerat uppvisningarna!

Välkomna på våruppvisning!
2018-05-04 15:37
Imorgon, lördag 5 maj, är det dags för föreningens årliga våruppvisning! Teamat för showen äe HIGH SCHOOL MUSICAL!

Show 1, kl.10.30
Show 2, kl.14.00
Show 3, kl.17.30

Vi håller till i Tibble sportcentrum. Entré: 50 kr vuxna, 20 kr barn 7-15 år. Kostnadsfritt barn under 7 år.

Varmt välkomna!
Tack för den här terminen!
2018-04-30 13:27
Vecka 17 var sista ordinarie träningsveckan för våra barn- och ungdomsgrupper i Täby, Vallentuna och Österåker. Vi tackar för den här terminen och hoppas se er till hösten igen!

Information om återanmälan kommer inom kort till befintliga medlemmar!

Vi väntar på att få våra önskemål om tider bekräftade av kommunerna. Anmälan öppnar efter att tiderna är bekräftade och schemat spikat för hösten.

Vilket datum anmälan öppnar kommer mailas ut till befintliga medlemmar och visas på hemsidan för nya medlemmar.
Välkomna till Täbypokalen!
2018-04-18 09:30
Vi välkomnar alla anmälda lag till helgens tävling i Tibblehallen!

Om några dagar är det dags att öppna upp Tibblehallen i Täby för vår stora föreningstävling. Det är över 80 lag anmälda, 1200 gymnaster plus deras ledare och 50 tyckare/domare som kommer.

Visst träffas vi där?
När? 21-22 april
Var? Tibblehallen, Täby
Entré? 60 kr för vuxna och 20 kr för barn, 5-14 år


Glad Påsk!
2018-03-26 10:38
 
Sportlov!
2018-02-15 10:25
 
Anmälningen till VT 18 är stängd
2018-02-12 10:29
Vi har nu stängt anmälningarna till vårterminen, då de flesta grupper är fullbokade och vi har en lång kö på reservlistan.

När anmälningarna för höstterminen kommer att öppnas så kommer vi att meddela det via hemsidan.
God Jul & Gott Nytt År!
2017-12-20 15:21
 
Rosa Bandet-kampanj
2017-10-24 13:34
I lördags, under klubbmästerskapet för truppgrupperna antog vi #satspushupchallenge för att stödja Rosa Bandet-kampanjen. För varje armhävning som utfördes, skänker SATS 1 krona! 

Under förträningen och tävlingen räknade vi alla armhävningar som utfördes, vi fick t.o.m. publiken att komma ut på golvet för att också bidra med ett gäng armhävningar.

Tillsammans fick vi ihop 11.367 stycken armhävningar och därmed skänker SATS 11.367 kr till Cancerfonden!

Helt fantastiskt och bra kämpat alla som bidrog med sina armhävningar!

(Film finns på vår Instagram - @tabygf)
ÅRSMÖTE 2017
2017-08-21 20:01
Välkomna på föreningens årsmöte i Vallatorpshallen söndagen den 24:e september kl 16:00

Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på TGFs kansli, Klövervallsvägen 81 senast en vecka innan årsmötet.

Varmt välkomna

Erik von Essen
ordförande
Nyanställda inför hösten!
2017-07-07 09:33
Ladda album (+2 bilder) >>
Bendik (tv) och Justus (th)

Vi hälsar våra nyanställda välkomna till hösten!


Truppchef Bendik Rolfseng 

Täby GF har anställt en ny truppchef som ska efterträda Marcus Lagerberg. Bendik har tidigare jobbat i Norge med truppgymnastik och kommer nu till oss i Täby GF. 


Hej Bendik! Hur känns det att komma till Täby? 

Jag ser veldig frem til å starte i en forening som har store ambisjoner. Och ser frem til å tilrettelegge for at alle gymnaster og ledare fortsetter å få høg kvalitet og mycke glede på treninger fremover. 


Vad har du för bakgrund inom gymnastiken? 

Har vært trener i Stag Turnforening i 15 år før jeg flyttet til Trondheim for å bli trener der i 2014. Som trener har jeg vunnet flere medaljer i Norges mesterskap og tatt med 2 tropper i Nordisk Mesterskap. 

Som aktiv har jeg drevet med gymnastik både i Norge og Danmark. Klubber: Stag, Ollerup og Hulby Slagelse. 

I løpet av min karrière har jeg vunnet 10 Norges mesterskap deltatt i 4 EM (Bronsje 2012) og 4 Nordisk mesterskap. 


Har du något motto som tränare? 

En perfekt gymnast finnes ikke, men ingenting er så rolig som å forsøke å bli det.


Tränare Justus Lindqvist 

Vi är glada över att kunna presentera Justus som ny tränare i Täby GF. 


Hej Justus! Vem är du? 

Jag är en göteborgare som tidigare studerade på Chalmers men när jag insåg att tankarna sökte sig mot volterna istället för matten bestämde jag mig för att det var där jag hörde hemma. 


Hur känns det att börja hos oss i höst? 

Jag är nu otroligt glad över att ha fått möjligheten att komma till Täby. Nu vill jag göra något riktigt bra i Täby Gymnastikförening. 


Har du något motto som tränare? 

I hallen tror jag på att göra det så lätt som möjligt för gymnasten att göra rätt, fokus ska läggas på resan att utvecklas inom gymnastiken. 

Anmälningar till HT-17
2017-06-12 21:21
Tisdagen den 20 juni kl.09.00 öppnar vi anmälningarna till barn- och ungdomsgrupperna för nya medlemmar.

Anmälan hittar ni under Barn & Ungdom --> Anmälan - Gymnastik
- Täby
- Vallentuna
- Österåker


Höstterminen startar vecka 37 i september och slutar vecka 49 i december. Uppehåll för höstlov vecka 44.

Välkomna till en ny termin i Täby gymnastikförening.


Ny pojkgrupp startar till hösten!
2017-06-09 14:17
Enligt önskemål kommer vi att kunna erbjuda en gymnastikgrupp för pojkar som är födda mellan 2006-2009 i Skolhagenskolan i Täby Kyrkby. 
Gruppen kommer att träna på måndagar kl.16.30-17.30.
Mer info kommer när vi öppnar anmälan för nya medlemmar under vecka 25.
Extrainsatt läger i juni
2017-05-17 15:45


26-27 juni BoU 7-9 år

28-29 juni Bas/UT13, Bas/UT14, Bas/UT15, Bas/UT16, RT


Anmälan görs här: http://sportadmin.se/hemsida/form/form2.asp?F={0DB05882-5327-459E-832D-CFBEF3579050}

Våruppvisning 2017
2017-05-04 09:22
Lördag 6 maj var det dags för vår årliga uppvisning i Tibblehallen! Det var ett mycket lyckat evenemang med glada gymnaster och många i publiken!

Stort tack till alla gymnaster, ledare och funktionärer som ställde upp under helgen!
Anmälan till Täbypokalen 2017 har öppnat
2017-01-09 15:23
Välkomna till en ny upplaga av Täbypokalen!

Nu har anmälan öppnat för Täbypokalen 2017! Vi har under våra 8 år vuxit och blivit en av Sveriges största tävlingar och vi hoppas på att få se många lag även i år. Tävlingen vänder sig till gymnaster från 7 år och uppåt och det finns olika tävlingsnivåer upp till RM1 nivå.

Klicka in på tävlingssidan för mer information: http://sportadmin.se/hemsida/start/?ID=23393
 
Samarbetspartners
 
Nationell idrottsutbildning (NIU) i truppgymnastik
 
Sponsor
 
Handla genom Sponsorhuset och stöd Täby GF
 
Bo på Scandic när du åker bort